Intro E-post

E-post-modulen i 24SevenOffice fungerer på noenlunde lik måte som de fleste andre e-post programmer. Du må legge inn kontoinformasjonen som du får fra e-post leverandøren din, og synkronisere mailer som ligger på server dersom du bruker IMAP.

Det som er spesielt for 24SevenOffice sin E-post modul, er at det er mulig å knytte opp e-poster mot kunder, kontakter og prosjekter. På den måten kan du jobbe i CRM og se på et kundekort, og videre gå til e-post fanen i CRM for å se både utgående og inngående e-poster som er knyttet mot den kunden. Det samme gjelder for kontakter og prosjekter.

 

 

Hva bør jeg tenke på før jeg begynner å bruke e-post?

  • Selv om du benytter andre e-postlesere i utgangspunktet, anbefaler vi at e-post kontoen din også legges inn i 24SevenOffice. En fordel med å ha e-post i 24SevenOffice, er at du kan sette opp en kobling mellom e-poster og kunder/kontakter. Når du skal legge inn e-post kontoen, må du kontakte e-post leverandøren din for å få tak i informasjonen som behøves for å legge den inn riktig.
  • Før du legger inn e-post kontoen din, rydd opp i mappestrukturen i e-posten din. Bruk av mange mapper er en gammel måte å jobbe på, og det er tungvindt. Kobling av e-post mot kunder, kontakter og eventuelt prosjekter gjør at du enkelt kan finne igjen e-poster.
  • Det er også en stor fordel å ha lagt inn e-postadressene til kundene, leverandørene og kontaktpersonene i CRM for å muliggjøre automatisk kobling av alle e-poster til og fra kundene mot kundekortet. Kobles de automatisk, kan du gå inn på kundekortet og se alle e-poster som er sendt til og fra en kunde, både fra og til deg selv og andre i firmaet du jobber i.
  • De fleste benytter seg av IMAP for å ha muligheten til å lese de samme e-postene på ulike enheter.