Gruppekalender

 


Vis årsoversikt
Dersom man klikker på Vis årsoversikt like under månedskalenderne på venstresiden, så får man opp en egen rute med oversikt over alle avtaler hele året. Når man holder musa over en avtale så kommer det opp en rute med litt mer informasjon om avtalen. Dersom man klikker på tittelen til avtalen i kalenderen, så får man opp selve avtalebildet.


Kalender
På venstre side ser man månedskalenderen. Hvis denne ikke står fremme i skjermbildet kan man klikke på «kalender» nederst i venstre hjørnet av skjermbildet for å få frem denne.


Distribuerte oppgaver
Ved å klikke på «Distribuerte oppgaver» nederst i venstre hjørnet får man opp en oversikt over alle oppgaver man har distribuert til andre innen samme firma (samme klient). Her kan man også følge med på hvorvidt mottakeren av oppgaven har godkjent den og hvor langt han/hun har kommet i oppgaven (prosentvis indikasjon til høyre for hver distribuerte oppgave).


Invitasjoner
Ved å klikke på «Invitasjoner» nederst i venstre hjørnet får man opp en oversikt over alle invitasjoner man har mottatt som man ikke enda har godkjent/underkjent. Dette kan være møteinnkallelser og/eller oppgaver som har blitt distribuert til brukeren av andre i selskapet. For å se på invitasjonen klikk på den. For hjelp til invitasjoner se «Ny oppgave» og/eller «Ny avtale».


Andre funksjoner/visninger
Øverst i skjermbildet kan man endre visning til oppgaver ved å klikke på knappen for «Vis oppgaver». Da endrer visningen seg slik at man ser en oppgaveoversikt i stedet for kalenderen. Se mer om dette i hjelpefilen Oppgaver.

Man kan også hente frem visning av ressurser eller opprette en ny ressurs, legge inn ny avtale, og legge inn ny oppgave ved å klikke på de respektive knappene.

For å sette opp antall kalendere man ønsker å ha på venstresiden, så klikker man på pila ved siden av det antallet kalendre som allerede er valgt, og der kan man velge mellom 1 og 12 stykk. Kalenderen viser standard dagen i dag, men man kan skifte dag ved å klikke på ønsket dag i månedskalenderen. De dagene det allerede er booket inn avtaler på vises med lyseblå markering i månedskalenderen, mens den valgte dagen vises med mørkeblå merking.

Dagskalenderen finner man til høyre i bildet. Denne er satt opp som standard til å vise dagen i dag og den påfølgende dagen for den ansatte som er logget inn, men dette kan man endre i innstillingene. Hvis man ønsker å se andre dager kan man enten velge ønsket dag fra månedskalenderen eller klikke på «Dag» over dagskalenderen for å velge dag. Hvis man ønsker å se kalenderen til en annen ansatt (eller noen av ressursene), kan man velge kalenderen til den man ønsker fra nedtrekksmenyen over dagskalenderen.