Innstillinger Kalender

Disse innstillingene finner du under Administrasjon – Innstillinger – Gruppekalender.

Diverse
Her setter du opp antall månedskalendre du ønsker skal vises, startklokkeslett som kalenderen skal vise på, og hvor lenge før oppgaven/avtalen du ønsker at påminnelsen skal vise.

Paneler
Her setter du først opp antall paneler du ønsker å ha, og deretter velge tilpass eller velg fast panelstørrelse. Om du vil ha 4 paneler, får du opp 4 linjer hvor du setter opp ditt eget navn som ansatt (eller andre ansatte som du ønsker å se kalenderen til), om du vil vise uke eller dag, og sette opp eventuelle avvik.

Varslingsmeldinger
Her setter du inn tekst i rutene på hva du ønsker at det skal stå i en avtalebekreftelse, ressursbestillingsbekreftelse, ressursavbestilling og avtalebekreftelse på SMS.