Intro Kalender

Gruppekalenderen inneholder en komplett kalender for planlegging av arbeidsdagen hvor du kan sette påminnelser på avtaler og oppgaver, sende møtebekreftelser til eksterne og interne kontakter og invitasjoner på oppgaver internt. Hver enkelt ansatt har tilgang til sin personlige oppgaveliste, og til å se andre ansattes kalender.

 

Hva bør jeg tenke på for å komme i gang med kalender?

  • Dersom du ønsker å sette opp et annet oppsett av kalenderen enn det som står som standard, kan du endre på oppsettet og tilpasse det til ditt behov. Du kan for eksempel endre på startklokkeslett som kalenderen skal vise, endre på antall paneler, med mer. Mer informasjon om dette finner du på siden Innstillinger Kalender.
  • Lær deg forskjellen mellom begrepene oppgave og avtale. En oppgave kan gå over tid og booker ikke tiden som opptatt i kalenderen. Jobber du mye med oppgaver, kan oppgavelisten «Vis oppgaver» benyttes til å jobbe med oppgavene. Oppgaver erstatter gule lapper. En avtale setter tiden til den ansatte som opptatt i kalenderen, og du kan sjekke når andre har satt opp avtaler og står som opptatt i sin kalender.
  • Det er mulig å synkronisere kalenderen og oppgavelisten mot alle dine enheter ved bruk av MobileSync.