Rapporter Kalender

Rapportgenerator

I rapportgeneratoren kan man lage egne rapporter på oppgaver. Se her for informasjon om hvordan man bruker rapportgeneratoren.

 

Aktivitetsrapport

I gruppekalenderen og Vis oppgaver så kan man gå til aktivitetsrapporten hvor man kan ta ut egne rapporter på case og oppgaver. Når man har gjort en egen rapport, så kan man klikke på Vis direktelink og den linken kan brukes til en widget på desktopen så man slipper å lage rapporten om igjen.

 

En aktiv oppgave er en oppgave som har startdato på dagens dato eller tidligere, og som dessuten ikke er avsluttet (100%).

Når en oppgave er avsluttet så kan man endre status på den til avsluttet. Det gjør du gjennom å klikke på oppgaven for å åpne oppgavevinduet, og deretter sette prosentsatsen til avsluttet på 100% på fanen generelt.

Dersom man vil fjerne en oppgave, så markeres den (klikker i ruten til høyre for oppgaven). Deretter klikker man på knappen Slett markerte. Bekreft så at den markerte oppgaven skal slettes.

Det er mulig at en person på deres brukerkonto blir satt opp som oppgaveadministrator. Personer med den rettigheten kan endre eier på andres oppgaver. Administratoren i deres firma kan kontakte kundeservice på support@24SevenOffice.com og be om denne rettigheten til segselv og eventuelt andre i firmaet.