Kommunikasjonssenter

Du finner denne funksjonen under modulen Kommunikasjon og Kommunikasjonssenter.

I kommunikasjonssenteret kan man kontakte sine kolleger via e-post, popup-melding eller sms.

Kommunikasjonssenteret består av en knapperad og en liste over ansatte i firmaet. Via knappene kan man opprette e-post, popup-melding og sms til de valgte personene i listen. Man har også den samme funksjonaliteteten ved å høyreklikke på elementene i listen. (Obs: sms kan kun sendes til en person om gangen).

Ikonet til venstre for personens navn indikerer påloggingsstatus. Som standard er listen sortert slik at de som er pålogget vil komme øverst. Andre sorteringer er tilgjengelig via knappen for sortering.

Popup-melding
Man kan sende popup-meldinger til sine kolleger. Popup-meldinger dukker opp hos mottakeren på angitt tidspunkt. Om mottakeren ikke er pålogget på det aktuelle tidspunktet vil meldingen mottas neste gang han/hun logger seg på.

Som standard er det valgt at meldingene skal sendes umiddelbart. Det betyr at mottakeren vil motta meldingen med en gang. For å la meldingen sendes på et annet tidspunkt så huker man bort Send umiddelbart og skriver inn ønsket tidspunkt.