Legg inn e-postkonto

  1. Klikk deg inn på Kontoer i toppmenyen i e-postmodulen.
  2. Dersom det er første gang du legger inn en e-postkonto, må du først klikke Ny og sette opp en konto før du kan begynne å sende og motta e-post.
  3. Velg hvilken type e-postkonto du ønsker å sette opp, POP3 eller IMAP. IMAP synkroniserer hva som til enhver tid ligger på e-postserver og kan leses fra flere ulike epostlesere. Ved bruk av e-postkonto i f.eks. mobiltelefon parallelt med 24SevenOffice anbefales IMAP. POP3 er mindre vanlig å benytte, da lastes e-post fra e-postserver og disse vil da kun være tilgjengelig i den e-postleseren de er lastet ned i.
  4. Fyll så ut resterende informasjon under fanen Generelt og gå videre til fanen Servere.
  5. Under fanen Servere legger du inn eller endrer innstillingene for innkommende og utgående server.

Standard innstillinger for utgående server støttes ikke for å unngå at 24SevenOffice blir brukt for utsending av SPAM.

Servernavn, brukernavn og passord
I mange tilfeller er dette likt for innkommende og utgående server.

Dersom du ikke vet hva ditt servernavn, brukernavn og passord er så må du kontakte din e-postleverandør for å få tak i dette.

For kunder av NetClient er servernavnet: mail.netclient.no. Brukernavn er din e-postadresse. Klikk her og benytt Glemt Passord- funksjonen for å få tilsendt passord (denne informasjonen er lik for innkommende og utgående server).

Når dette er gjort kan du klikke Lagre og begynne å bruke e-postmodulen.

Communication_NewEmailAccount1

 

NB! Det er ikke lov til å endre kontotype fra IMAP til POP3 etter at en konto er lagt inn i 24SevenOffice, siden det ville ha ført til at alle mail ville ha forsvunnet fra server og dermed også fra e-postkontoen din.