Flere sider og dele maler

Flere sider/dashboard

I venstremenyen på dashboardet finner du Sider. Dersom du ønsker å se mange ulike widgets på ditt dashboard, så kan du opprette en ny side ved å klikke på Sider – Ny. På den måten kan du velge å ha flere sider og bruke de widgetene som er mest aktuelle for deg. Da kan du for eksempel ha salgsrapporter på ei side, aktuelle regnskapsrapporter på ei side, og så videre.

 

Opprette mal for deling

En mal er en forhåndsdefinert side på dashboardet. Det vil si at om du har laget en side som du ønsker at flere brukere skal benytte, så er det mulig å dele malen med dine kollegaer så alle får det samme dashboardet og hver enkelt slipper å sette det opp selv.

For å kunne dele maler med kolleger eller venner – er man nødt til å ha muligheten til å lagre disse. Når siden er satt opp sånn man ønsker den, så kan mal for å dele siden finnes under «Avansert» – «Maler» – «Del…».
Følger du instruksjonene på skjermen vil du ende opp med en mal-nøkkel, og nettopp denne er det du deler videre med dine kolleger.

En ting som er verdt å merke seg ved deling av maler, er at den også deler innholdet i widgetene i de tilfeller widgeten lagrer sitt eget innhold.

En widget som inneholder f.eks. bokmerker, vil lagre bokmerkene i widgeten, og således vil bokmerkene følge med når man deler malene sine. Mens en widget som viser uleste epost naturligvis ikke vil overføre disse til andre brukere.

Så om du lager en mal med en sjekkliste og en haug med flotte grafer, så vil innholdet i sjekklisten følge med, men grafene fremdeles spørre serveren. På den måten kan du dele arbeidsmetodikker mellom selskaper, men ikke sensitive data.

 

Sette inn ved hjelp av mal-nøkkel
Deling av maler mellom brukere i 24SevenOffice er også mulig. Vi ser for oss et vanlig senario vil være at en ekspertbruker i et selskap, eller i alle fall noen som liker å plukke og klikke litt rundt, gjerne ender opp med å lage en mal som han/hun deler eller setter inn hos alle i avdelingen eller hos samtlige ansatte i selskapet.

En annen alternativ måte å gjøre det på, er at alle i plenum setter opp en standard forside for de ansatte i selskapet – og således setter den inn hos alle brukerne.

Vi håper at dette vil gjøre at folk finner det mer fristende, og ikke minst enklere og mer intuitivt, å ta i bruk Dashboardet.

Du finner det under «Avansert» – «Maler» – «Sett inn…» i menyen til venstre.

Velge fra en liste

Hvis du finner frem vinduet for å velge mal («Avansert» – «Maler» – «Velg…») via menyen til venstre, vil du se de malene som er tilgjengelige for deg på nåværende tidspunkt. Det vil si maler i ditt språk, samt internasjonale maler som blir oversatt ved innlasting.

Hvis du finner frem vinduet for å velge mal («Avansert» – «Maler» – «Velg…») via menyen til venstre, vil du se de malene som er tilgjengelige for deg på nåværende tidspunkt.

Det vil si maler i ditt språk, samt internasjonale maler som blir oversatt ved innlasting.

 

Dashboard_Templates1
Når du selekterer en mal i listen vil du få en beskrivelse av hva malen inneholder.