Widgeter

Dette er en utlisting med kort beskrivelse av alle widgetene i dashboardet.

 

Bokmerker

En widget hvor du kan legge inn dine egne bokmerker. Funksjonalitet for å eksportere og importere mellom widgeter, samt importere fra gammel desktop. Fin til å organisere ofte brukt funksjonalitet fra systemet og gjøre tilgangen til nødvendige ressurser enklere.

 

CRM – Siste 30 kontakter

Viser en liste over de 30 siste registrerte kontaktene i CRM med tilhørende tidspunkt for registreringen. Dobbeltklikk for å åpne kontakten.

 

CRM – Siste 30 selskaper

Viser en liste over de 30 siste registrerte selskapene i CRM med tilhørende tidspunkt for registreringen. Dobbeltklikk for å åpne selskapet.

 

Distribusjonsstatus

Viser oversikt på status over distribuerte fakturaer basert på distribusjonsmåte.

 

Enkel notisblokk

En enkel notisblokk. Lagre notatene dine mellom øktene.

 

Enkel sjekkliste

En enkel todo-liste som ikke er integrert med noen deler av systemet. Legg til oppgaver ved å skrive i tekstfeltet og trykke enter, fullfør oppgaver ved å dobbeltklikke. Fullførte oppgaver (med strek gjennom tittel) vil bli fjernet når du navigerer vekk fra dashboardet.

 

Enkel stoppeklokke

En enkel stoppeklokke. Bruk stoppeklokken til å følge med på tiden brukt på forskjellige oppgaver. Den fortsetter å gå selv om du logger ut.

 

Filer i mappe

Gir deg enkel tilgang til filer som ligger i en valgt mappe på filområdet. Her kan man ha flere av samme widget for å hurtig finne frem til ofte brukte filer eller skjemaer.

 

Godkjenning – Gammel

Midlertidig tilgang til gammel funksjon.

 

Godkjenning – Mine

Viser antallet bilag som trenger godkjenning på tvers av alle selskap. Totalt antall fremheves i stor skrift og hvilke klienter, og antallet bilag, listes opp under. Man er nødt til å velge hvilke tilknyttede selskap man ønsker å overvåke.

 

Godkjenning – Oversikt

Viser godkjenningsstatus for bilag på tvers av alle selskap. Man er nødt til å aktivt velge hvilke tilknyttede selskap man ønsker å overvåke.

 

Invitasjoner

Invitasjoner sendt til din personlige bruker som avventer svar blir listet opp her slik at du enklere kan følge med på om du har blitt invitert til nye prosjekter.

 

Kommunikasjon – Firmavegg

En vegg for kommunikasjon mellom ansatte. Fungerer på samme måte som vegg i et prosjekt eller en prosjektoppgave, bortsett fra at den er felles for hele selskapet.

 

Kommunikasjonssenter

Viser status (pålogget eller ei) for de andre ansatte (brukerne) i selskapet med enkel tilgang til å sende mail eller direktemeldiner til kolleger.

 

Oppgavelisten

Oppgavelisten fra Gruppekalenderen.

 

Oppgaver og møter

Viser forfalte eller forfallende kalenderoppgaver og de nærmeste møtene.

 

Prosjekt – Hurtigliste

Hurtiglisten fra prosjektmodulen. Mulighet for å sortere på prosjektnummer, siste aktivitet eller navn og å vise samlet vegg (les under)

 

Prosjekt – Samlet vegg

Viser 10 siste veggmeldingene fra et prosjekt sorter på nyeste først fra prosjektets og prosjektoppgavenes vegg.

 

Prosjekt ressurser – Aktiviteter

Viser antall prosjektoppgaver per dag for ressurser. Dobbeltklikk på en dag og en ansatt viser hvilke prosjektoppgaver som er aktive i det tidsrommet.

 

Prosjektoppgaver – Mine

Viser alle prosjektoppgaver hvor du er deltaker. Velg mellom forskjellige visningsmodi (samme som fra forsiden i prosjektmodulen) Arbeidsliste, Alle mine oppgaver, Forfalte, Forfaller denne uken.

 

Prosjektoppgaver – Mine statuser

Søylediagram basert på statusene i prosjektoppgaver hvor du er deltaker innenfor en valgfri periode.

 

Prosjektoppgaver – Rapporter

Lenker med dine tilgjengelige rapportoppsett i prosjektoppgaverapporten. Klikk for å åpne rapportene.

 

Prosjektoppgaver – Status i gruppe

Søylediagram med status på prosjektoppgaver tilhørende medlemmer i en valgt gruppe.

 

Prosjektoppgaver – Status i prosjekt

Søylediagram med status på prosjektoppgaver i et valgt prosjekt.

 

Salgsmuligheter – 20 siste vunnet

Siste 20 vunnede salgsmuligheter

 

Salgsmuligheter – Liste

Velg blant forskjellige typer og visninger.

 

Salgsmuligheter – Mine aktive

Lister salgsmuligheter hvor du står som eier sortert på siste aktivitet. Endringer gjort av andre enn deg selv er markert med ***.

 

Salgsmuligheter – Rapporter

Enkel liste med lenker til tilgjengelige salgsrapporter.

 

Salgsmuligheter – Topp 10

Velg blant forskjellige topp 10 lister. Hvem er den beste selgeren eller kunden i selskapet?

 

Salgsmuligheter graf – Avvisning

Kakediagram med avvisnings-grunner fra tapte salgsmuligheter.

 

Salgsmuligheter graf – Historikk

Vunnet og tapt siste 12 måneden sammenliknet med foregående år.

 

Salgsmuligheter graf – Pipeline

Vis salgsmuligheter i pipeline fordelt med beløp per steg.

 

Salgsmuligheter graf – Topp 10

Se forskjellige topp 10 kakediagram. Hvem er den beste selgeren eller kunden i selskapet.

 

Siste blogartikler

Siste artikler fra blog.24sevenoffice.com. Velg mellom å vise svenske eller norske artikler.

 

Timeregistrering – Rapporter

Lenker med dine tilgjengelige rapportoppsett i timerapporten. Klikk for å åpne rapportene.

 

Timeregistrering graf – Faktureringsgrad

Faktureringsgrad av dine timer registrert innenfor valgfri tidsperiode.

 

Timeregistrering graf – Faktureringsgrad i prosjekt

Faktureringsgrad av timer registrert i valgt prosjekt.

 

Timeregistrering graf – Faktureringsgrad i gruppe

Faktureringsgrad av timer registrert av medlemmer i en gruppe.

 

Uleste eposter

Viser innboksen fra epost-modulen. Dobbeltklikk for å åpne eposten.

 

Økonomi – Fakturarapporter

Lenker med dine tilgjengelige rapportoppsett i fakturarapporten. Klikk for å åpne rapportene.

 

Økonomi – Inn/utgående betalinger

Liste over tilknyttede selskaper med innkommende eller utgående betalinger.

 

Økonomi – Mest solgte

Velg blant topp 10 lister over innbringende produkter, kunder, prosjekter, referanser eller avdelinger fra fakturamodulen.

 

Økonomi graf – Fakturert

Beløp fakturert dette år sammenlikned med forrige.

 

Økonomi graf – Fakturert trend

Beløp fakturert siste 12 måneder sammenlikned med foregående år.

 

Økonomi graf – Likviditet

Linjegraf over likviditet.

 

Økonomi graf – Mest solgte

Velg blant topp 10 grafer over innbringende produkter, kunder, prosjekter, referanser eller avdelinger fra fakturadmodulen.

 

Økonomi graf – Resultat

Linjegraf over resultat per måned inneværende år.

 

Økonomi graf – Resultat trend

Linjegraf over resultat fordelt per måned. Mulighet til å sammenlikne med forrige 12 måneders periode og inntekter og utgifter.