Tilbake til Kurs og Webinarer

Dato

29.11.2018

Sted

Felix Konferansesenter på Aker Brygge i Oslo.
Påmelding

29.11.18: Kurs rettet mot økonomiansvarlige/ledere – Innføring i regnskap og fakturering inkl. import av data kl 08:30-15:30

Enten du er ny bruker av systemet, eller om du har jobbet med det en kort stund og ønsker mer informasjon rundt funksjoner og innstillinger, for å utnytte systemet bedre. I dette kurset går vi gjennom innlogging, oppsett, import, CRM, godkjenning, bokføring, periodisering, avskriving, fakturering og rapporter. Selve bokføringen vil være ca 24% av kurset. Kurset er rettet mot regnskapsfører og personer som arbeider konkret med de økonomiske aspektene i et selskap.

 

kl 08.30 – 11.30

Denne delen av kurset tar for seg regnskap og økonomifunksjoner knyttet til likviditeten av selskapet, samt plikter og lover man må ta hensyn til når man drifter et selskap.

kl 12.30 – 15.30

Denne delen av kurset tar for seg den nye fakturadistribusjonen i 24SevenOffice. Vi går gjennom produkter, tilpassing av nye fakturamaler, oppsett av distribusjonsløp, fakturavedlegg, epostmaler, ny distribusjonsoversikt, repeterende faktura, bestilling og lager.

 

Dette kurset gir følgende timer for regnskapsfører: 2 timer Regnskap og 1,5 time Annet.

Priser og øvrig informasjon