Prosjektstyring

Arbeidsliste

I denne modulen får du en oversikt over hvilke oppgaver som er delegert til deg, på samme måte som «arbeidsliste» i 24SevenOffice prosjektmodul.

Her kan du finne dine oppgaver sortert på prosjekt og sluttdato. Hvit dato betyr at oppgaven ikke har forfalt enda, gul dato betyr at oppgaven forfaller i dag, og rød dato er allerede forfalt.

Følgende funksjoner er mulig å utføre via mobil:

  • Endre navn på oppgaven
  • Endre status på oppgaven
  • Justere start og slutt dato
  • Legge til beskrivelse

Dette samt en funksjon for å raskt kunne registrere timer på denne konkrete oppgaven.

Veggmeldinger

Under knappen «Veggmeldinger» får du oversikt over dialog på aktive prosjekter. Her du man lese og oppdatere de andre deltagerne på prosjekt.

Skjermbilde7