Rapporter Timer

Timer

Timerapport gir deg en oversikt over dine egne registrerte timer, basert på uke eller måned. Visningen kan fremstå både som tall eller grafisk. Du kan hele tiden navigere frem/tilbake en uke eller måned.

Skjermbilde8