Timeregistrering

Timeregistrering

Når du logger deg på applikasjonen og velger «Timeregistrering» får du oversikt over aktive prosjekter med forskjellig utgangspunkt.

 

Siste: Prosjekter du har ført tid på de siste 30 dager.
Mine prosjekter: Alle (aktive) tilgjengelige prosjekter. Både de du er lagt til som deltager på, og de som ikke er rettighetstyrt.

Skjermbilde3

 

Når du trykker på et av prosjektene kommer det opp følgende valg:

 

Timeregistrering: Manuell registrering av tid brukt på aktuell oppgave eller arbeidstype (NB. Disse kan brukes til intern tid, eller faktureres mot kunde på prosjektet).

Kostnadsregistrering: Viderefakturerbare kostnader som prosjektleder senere kan fakturere sluttkunde.

Logg: Oversikt over timer/kostnader ført på dette prosjektet.

Stoppeklokke: Funksjon for å enkelt registrere tid med stoppeklokke på valgt prosjekt.

 

Timeregistrering

Etter å ha valgt timeregistrering får du opp følgende felt:

 

Arbeidstype: Standard arbeidstype for prosjektet er den arbeidstypen som prosjektleder har satt opp for prosjektet. Her kan du klikke på feltet å velge blant de forskjellige arbeidstypene som ligger i din klient (f.eks Konsulent, Rådgivning, Administrasjon, med mer.).
Dato: Datoen du ønsker å registrere tiden på.
Start: Klokkeslettet du startet jobben.
Slutt: Klokkeslettet du avsluttet jobben.
Varighet: Total lengde på utført tid.
Fakturerbare: Andel fakturerbare timer.
Slider: Her kan du dra og slippe start og slutt tidspunkt. Den første rundingen er start-tidspunkt, den siste rundingen er avslutnings-tidspunkt.
Kommenter: Her kan du legge beskrivelse til din registrering.
Lagre: Lagrer din registrering direkte inn på ditt prosjekt.
Nullstill: Tilbakestiller feltene til utgangspunkt.

Skjermbilde4

Tips:

  • Du kan trykke direkte på Start eller Slutt for å velge i en liste blant konkrete klokkeslett.
  • Hvis arbeidstypen du har valgt er fakturerbar, vil du også få opp valget «Fakturerbare» under «Varighet». Dette påvirker hvor stor del av tiden du har jobbet som skal belastes kunden.
  • Din «Kommentar» kan bli med på fakturagrunnlag om ønskelig ved senere fakturering.

  

Kostnadsregistrering

Etter å ha valgt kostandsregistrering får du opp følgende felt:

Produkt: Her velger du hvilket produkt du ønsker å registrer mot prosjektet.
Antall: Antall
Pris: Prisen inn for valgte vare.
Utpris: Prisen ut til kunde for valgte vare.
Beskrivelse: Beskrivelse av varen.
Lagre: Lagrer din registrering direkte inn på ditt prosjekt.
Nullstill: Nullstiller skjema

Skjermbilde5

 

Når du klikker på feltet Produkt kommer et nytt bilde opp hvor man du velge å søke i alle produkter eller velge en konkret kategori. Hvis du velger en kategori kommer produktene under denne kategorien opp automatisk. Alle produktene administreres fra 24SevenOffice og under Økonomi – Produkter – Produkthåndtering.

 

Logg

Etter å ha valgt prosjekt fra hovedsiden kan du klikke på knappen «Logg» i bunn av  siden. Denne viser historikk på tidligere registrerte timer knyttet mot dette prosjektet. Timene kan være registrert enten i applikasjonen eller i 24SevenOffice.

Skjermbilde6