Trip Tracker

Trip Tracker er en tilleggstjeneste og kan bestilles via InStore. Alle som har tjenesten «Utlegg» vil automatisk få tilgang til Trip Tracker uten tillegg i pris.

Satser er hentet fra statens satser.

Reiser kan behandles videre via TripTracker-modulen (Hovedmeny – rapporter – journaler – TripTracker). Her får man oversikt over reiser sortert på ansatt, med mulighet for eksport til Excel.