Avstemming

Oversikt

Her oversikt over avstemming. Hvilken konto dette gjelder, og hva som er den totale differensen mellom banken og det du har bokført i 24Sevenoffice.

Du ser en oversikt over kontoene dine, og kan velge hvem du vil avstemme. Dersom avstemmingen er feilfri vil radene ikke være fargede. Avstemming går mot hovedbokskontoen du har valgt i innstillingene

I fanen Åpne kan du markere postene og bokføre en differanse, eller koble postene.

I fanen Autoavstemt kan du se postene som automatisk er blitt koblet mellom 24Sevenoffice og banken, og avstemme dem.  Fanen Avstemt viser hvilke poster som er avstemt og ferdig utført.