FAQ Bank

FAQ – Bank

Hvor lang tid tar det å etablere ny bankavtale?

Her finnes det dessverre ikke noe generelt svar, da dette kan komme an på flere faktorer og er avhengig av databehandling av organisasjoner utenfor 24SevenOffice sin kontroll. Men vi mener det er rimelig å forvente seg at avtalen er oppe og går i løpet av en 14-dagersperiode.

Hvordan skru av/på ettergodkjenning i nettbank, etter at avtalen er etablert?

Dette kan ofte gjøres direkte i nettbanken, ta kontakt med din bank for mer informasjon dersom du ikke finner dette valget eller opplever at du mangler tilganger i nettbanken.

Jeg har bokført en inngående faktura, men ser den ikke i Betalingsforslag. Hva er feil?

Det er viktig at du fører den inngående fakturaen på en bilagsart som er satt opp som en inngående/utgående faktura for at den skal dukke opp i Bank-modulen. Gå altså til Økonomi – Regnskap – Innstillinger –Bilagsarter, klikk på bilagsarten og sjekk at den er huket av for «Omsetning».

Hvor i prosessen befinner betalingen min seg?

Det er mulig å følge betalingsprosessen ved å åpne visningen «Betalingsdetaljer» for en betaling, noe man gjør ved å klikke på det blå symbolet ute til venstre på en betalingslinje. Betalingsdetaljene inneholder en egen logg som blant annet viser siste status på betalingen. Når du vel står inne på betalingsdetaljene til en betaling kan du enkelt bla deg frem og tilbake mellom de ulike betalingene ved å benytte deg av pil-knappene oppe til venstre i skjermbildet.

Når blir betalingene mine overført til banken?

Dette kommer litt an på hvilken overføringsfrekvens du har valgt under Innstillinger i bankmodulen:

Umiddelbart: Betalinger blir overført umiddelbart til banken. Merk at det er lagt inn en forsinkelse på ca 20 minutter for å gi brukerne en mulighet til å angre/slette en betaling før den blir overført.

1-3 dager før forfall: Betalingen blir overført 1-3 dager før forfall.

På forfallsdato: Betalingen blir overført på forfallsdatoen, ved første overføring.

Det står at betalingen er overført og godkjent av banken, men den blir ikke betalt, hvorfor?

Ved etablering av bankavtale vil det hos enkelte banker være mulig å velge om man ønsker ettergodkjenning i nettbank eller ikke. Dersom du opplever at betalinger ikke går ut av konto selv om de er godkjent og ligger under Behandler i 24SevenOffice — sjekk godkjenningsoversikten i nettbanken. Dersom betalingen ikke ligger til godkjenning anbefaler vi at du kontakter vår kundeservice for videre feilsøking.

Jeg får ikke bokført betalinger med status Betalte. Hvorfor?

Gå til Innstillinger i bankmodulen og velg hvilke kontoer som skal brukes ved bokføring av Agio, Disagio og bankgebyrer. Velg deretter hvilken bilagsart, hvilken hovedbokskonto som skal brukes ved bokføring av utførte betalinger. Velg også hvilken betalingskode systemet skal bruke til ‘regulatorisk rapportering’.

En eller flere betalinger har lagt seg i Feil. Hvorfor?

Banken har sendt returfil med forklaring på hvorfor betalingen er avvist. Gå til feillisten og klikk deg inn på betalingsdetaljer (symbol lengst til venstre på betalingen) og les de siste hendelsene i aktivitstsloggen.

OBS: Dersom en betaling havner i feilliste grunnet manglende retur fra bank må det kontrolleres i nettbank om pengene har gått ut eller ikke for å unngå dobbeltutbetalinger.

En av betalingene mine viser følgende feilmelding i betalingsloggen: XML-validering feilet - Hva betyr dette?

Når en betalingsfil blir overført til banken blir den automatisk validert på en rekke betalingskritiske verdier slik at filen ikke mangler kritisk informasjon. Noen av de vanligste årsakene til at en betaling feiler ved validering/kontroll, er at betalingsmottaker/leverandør mangler en eller flere av følgende verdier på kundekortet i CRM:

  • Postadresse
  • Postnummer
  • Poststed
  • Land

Løsningen på problemet er derfor ofte å søke opp den aktuelle leverandøren i CRM, og legge til / fylle ut de manglende feltene. Dersom all nevnt informasjon er på plass men betalingen fortsatt feiler, kan det også være lurt å kontrollere mottakers bankkonto/IBAN/BIC-nummer under fanen Bankdetaljer i CRM. Skulle det fortsatt feile etter dette, vennligst kontakt vår kundeservice for videre feilsøking.

Hva skjer med utbetalinger på helger/røde dager?

Betalingsoppdrag vil bli overført til banken, der betalingene blir køet opp i påvente av vanlig virkedag, og først da blir betalingene behandlet videre.

Ingen betalinger jeg godkjenner går videre til banken min og blir således ikke utført — hva er feil?

Dette kan tyde på at noe er galt med det tekniske oppsettet på selve avtalen som benyttes. Vennligst kontakt vår kundeservice for videre feilsøking.

Klienten jeg vil etablere bankavtale for har en konto som ligger under et annet selskap sitt organisasjonsnummer hos DNB — hvordan bestiller jeg avtale?

I disse tilfellene er det viktig at du erstatter selskapets eget organisasjonsnummer med det organisasjonsnummeret som eier nettbanksavtalen hos DNB, når du fyller ut bestillingsskjemaet under «Avtaler». På denne måten «åpner du opp» for filoverføring mot den riktige nettbanken.

For tilbakemeldinger og ved spørsmål, ta kontakt med bank@24SevenOffice.com.