Innstillinger

Innstillingene er delt i 2 seksjoner — Regnskap og Bankkontoer.

 

Regnskap

Her definerer man hvilke hovedbokskontoer som skal brukes til automatisk føring av Agio, Disagio og Bankgebyrer.

 

Bankkontoer

Her vises alle aktive betalingsavtaler som er registrert mot den aktuelle klienten. Dersom man har en aktiv avtale kan man endre innstillingene for hvilken hovedbokskonto og bilagsart som skal brukes til konteringsforslag / automatisk bokføring av betalingene.

 

 

Under «Overfør til bank» kan man velge når signerte betalinger skal overføres til bankforbindelsen ved å velge mellom Umiddelbart (ved signering), 1 dag før forfall, 2 dager før, 3 dager før, samt På forfallsdato.

Dersom man har etablert betalingsavtaler for flere kontoer, kan man videre velge hvilken av disse kontoene som skal være standard. For beskrivelse av det siste valget, Bokfør bunt, se avsnitt «Betalte» over.

Knappen «Legg til ny avtale» tar deg videre til menyvalg Avtaler.

Du har også nå mulighet til å sette din egen betalingstid. pr konto. Det er dette tidspunktet filene vil bli overført til din bank.

 

 

Avtaler

Dersom man har avtaler registrert mot klienten fra før, vil disse vises i seksjonen «Dine avtaler».

Hvis man ønsker å bestille nye avtaler, gjøres dette ved å bruke skjemaet «Ny avtale». Når man har valgt hvilken bank man bruker, vil systemet tilpasse bestillingsskjemaet til den aktuelle banken sine krav og gi en detaljert veiledning videre på høyre side av skjermen.

 

Utenlandsbetalinger

Følgende punkter må være på plass for å kunne utføre betalinger i valuta og/eller betalinger til utenlandske mottakere:

  • Klienten som skal betale må benytte seg av en direkteintegrasjon mot banken sin (ikke Nets).
  • Mottakers navn, adresse og land må være lagt inn under fanen Firmainfo i CRM.
  • Mottakers IBAN (International Bank Account Number) og BIC/SWIFT-kode må være lagt inn under fanen Bankdetaljer i CRM. IBAN legges inn i vanlig kontonummerfelt. I noen tilfeller må også Sort code og BNZ-nummer fylles ut.
  • Kode for betalingsart til Valutaregisteret for beløp over 100 000 kroner. Dette legges inn per konto, under Innstillinger – kolonne «Regulatorisk rapportering».

 

Før du betaler din første faktura

Når tilgang er gitt (må bestilles via InStore) kan du gå til Innstillinger – Avtaler for å lage en avtale dersom dette ikke allerede er på plass.

Følgende må være på plass for å kunne godkjenne betalinger:

  • Ditt telefonnr må være registrert (med +47 foran) og satt som standard på din profil. I tillegg må administrator i ditt firma godkjenne deg som utbetaler ved å legge til mobilnummeret som du har registrert på din Communityprofil i listen under Administrasjon – Innstillinger – Firmainformasjon – Sikkerhet. Se på denne siden for informasjon om hvordan dette gjøres.
  • For å utføre utbetalinger må du legge inn kontonummeret til leverandøren du skal betale til. Dette gjøres ved å søke opp leverandøren i CRM – Kundeoppfølging og gå til fanen Bankdetaljer. Der legger du inn kontonummeret i feltet for kontonummer og lagrer, og det vil oppdatere seg i bankmodulen.
  • Gå til Innstillinger i bankmodulen og velg hvilke kontoer som skal brukes ved bokføring av Agio, Disagio og bankgebyrer. Velg deretter hvilken bilagsart, hvilken hovedbokskonto som skal brukes ved bokføring av utførte betalinger. Velg også hvilken betalingskode systemet skal bruke til ‘regulatorisk rapportering’.