Introduksjon

Introduksjon

I forbindelse med nylige forandringer i det offentlige reglementet har 24SevenOffice implementert støtte for en ny meldingsstandard som heter «ISO 20022 XML». Dette er en internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling som på sikt vil erstatte gamle, nasjonale og proprietære formater og standarder for betalingsmeldinger.

Den største praktiske forskjellen mellom nytt og gammelt format for deg som kunde, er at det nye filformatet inneholder støtte for betalinger til utenlandske aktører og støtter valutabetalinger dersom man integrerer direkte mot banken sin. Integrasjoner som går via Nets vil i praksis fungere som tidligere, men med langt høyere synkroniseringsfrekvens, da man nå vil ha mulighet til å sende betalinger umiddelbart om ønskelig og derfor ikke lenger må vente på faste synkroniseringstidspunkter.

Vi lanserer i forbindelse med overgangen til nytt format en helt ny bankmodul. Kunder av banker som ikke er integrert direkte mot 24SevenOffice kan fortsatt benytte seg av Nets-integrasjonen. La oss nå ta en nærmere titt på bankmodulen

Generelt om grensesnittet

Menyen i bankmodulen består av 4 hovedvalg – Utbetalinger, Innbetaling, Avstemning og  Innstillinger. I midten av modulen finner vi en oversikt over betalinger i de ulike statusene . På høyre side av skjermen har vi en seksjon som viser bilde av den faktura eller det bilag som man har klikket på i betalingsoversikten i midten. Under bildevisningen ligger en Aktivitetslogg som viser når, hva, og hvem som har gjort endringer på betalingen som er valgt.

Under hver enkelt hovedkategori finner du et eller flere valg. Hva du har tilgang på styres av din brukerprofil i 24SevenOffice, og kan enkelt endres på ved å kontakte administrator i klienten.