Bestillingsstatus / varemottak

Du finner denne modulen under Økonomi – Bestilling og Bestillingsstatus/varemottak.

Bestillingstatus inneholder alle aktive ordre i bestillingsmodulen. Oversikten vil da inneholde ordre som kan være i en tidlig prosess og dermed eksistere som et forslag eller være i en sluttfase hvor mottak og bokføring av ordren holder sted. Bestillingstatus har som et mål å gi oversikt over alle ordrene i systemet for videre behandling.

Det er mulig at noen ansatte ikke har tilgang til alle fanene i bestillingsstatus/varemottak, dette kan administrator for ditt firma administrere. Dersom noen faner er grået ut, ta kontakt med din administrator dersom du trenger denne tilgangen.

 

Oversikt over statusene

1. Forslag:

  • Her ligger alle bestillingene som har status som forslag.
  • For å forandre status på bestillingen (eller flere bestillinger om gangen), klikk i boksen til høyre for bestillingen, og klikk på knappen nederst for hvilken status det skal flyttes til. f.eks. «Send til godkjente».
  • Man kan da også slette produkter fra bestillingen eller legge til produkter ved å gå inn i den og deretter lagre endringen.
  • Man har også mulighet til å slette bestillinger fra listen her ved å huke av til høyre og deretter trykke «Slett».

2. Bestillings forespørsel

  • Bestillinger med status forespørsel ligger i denne fanen, og man kan herfra endre statuser til Godkjent og Bestilt på knappene nederst, i tillegg til at man kan slette.

3. Godkjent:

  • Her ligger alle bestillingene som har blitt godkjent, men ikke satt i bestilling.
  • Endring av status gjøres på samme måte som de andre statusene. Her har man kun mulighet til å sende til bestilt, eller til å slette.

4. Bestilt

  • Her ligger alle bestillingene som har blitt satt i bestilling.
  • Hvis man velger denne statusen får man valget om man vil skrive ut en bestilling eller eventuelt maile bestilllingen hvis man har valgt e-mail ordre under innstillinger på leverandøren.
  • I fanen bestilt får man mulighet til å sette bestillingen til inaktiv eller slette.

I Bestilt-fanen inne i bestillingsstatus/varemottak får man opp dato, ordrenr, leverandør, pris, pris eksklusiv mva, mva, M / B og ikoner som blir forklart under (delt opp i de to neste bildene). Man må klikke på ordrenummeret eller på det blå ikonet med «i» inni for å åpne bestillingsbildet. Når man klikker på navnet på leverandøren, så får man opp leverandør-informasjon.

Venstresiden er lik de andre fanene, mens man i tillegg har en oversikt over hva som er bestilt og mottatt i Bestilt-fanen. M / B står henholdsvis for mottatt og bestilt. Den kolonnen viser prosentantall som er mottatt først, og deretter viser den prosentantall som er bestilt. 0% vises med rødt, mellom 0 og 100% vises i blått, 100% vises i grønt, og over 100% vises i svart (man kan motta flere enn det som er bestilt dersom det kommer feil antall varer). Søppeldunk-ikonet er for å slette, ikonet som er blått med en hvit «i» inni er for å gå inn og se informasjon om bestillingen, skriveren er for å skrive ut bestillingen, konvolutten er for å sende bestillingen på mail og pdf-ikonet er for å se bestillingen som en pdf.

Merk: Dersom man har mange bestillinger, så bør man være obs på at det kan være flere sider med bestillinger. Dette vises nederst til venstre på skjermen.