Fakturaliste

Economy_OrderInvoiceReminder_Invoicelist

 

Viser kun fakturaer og kreditnotaer. Når en er inne i Fakturalisten har en fremdeles hovedmenyen for Fakturamodulen til venstre i bildet, men en har nå en egen meny for Fakturaliste horisontalt i visningen. I denne menyen kan en finne:

  • Søk; velger om man skal vise eller skjule søkeparameter til høyre i visningen
  • Skriv ut; når en eller flere fakturaer er markert kan man klikke på denne knappen for å få skrevet dem ut
  • Kopier; gjør at du kan kopiere fakturaen som er markert
  • Kreditnota; når du har markert en faktura fra listen vil du ved klikk på dette menyvalget ha mulighet til å opprette en kreditnota. En vil da bli sendt til Ordrebehandlingen og se at beløpene står som negative tall, det har kommet på en tekst med “kreditnota for faktura xxx” og ordrestatus er satt til “Kreditér”. En må avslutte med å klikke på lagre for å opprette kreditnotaen.

Til høyre i visningen har du mange felt som kan brukes for å søke opp fakturaer. Søkemulighetene gjør at du kan søke på et bestemt tidsspenn, ordre nr, faktura nr, kunde, referanse, ansatt, prosjekt, avdeling, kampanje, salgsmulighet, ordredato, fakturadato, ordre nr, fakturanr, kunde nr og beløp.