Hurtigtaster

Hurtigtaster er avgjørende for at bruk skal gå så hurtig som mulig. Nedenfor er det en liste over hva som finnes av hurtigtaster og eventuelle kombinasjoner med CTRL, SHIFT og ALT. Det kan være problemer med å huske alle disse kombinasjonene og da kan det være lurt å lage noen huskeregler.

SHIFT eller “skift” kan man tolke som at noe bytter retning eller størrelse. “SHIFT + ENTER” vil da skifte til motsatt retning. Det samme hvis man holder SHIFT inne og taster en bokstav vil den skifte til det motsatte, altså gjør bokstaven stor. Den ville blitt liten hvis CAPS LOCK var aktiv.

CTRL eller “kontroll” betyr at man gjør noe teknisk eller tar kontrollen. I tilfellet “CTRL + ENTER” vil den da legge til en ny linje som er en kopi av forrige og sette fokus i enten debet eller kredit.

ALT betyr at du foretar noe alternativt. “ALT + ENTER” vil da gjør en alternativ tabulering/bevegelse. Istedenfor å hoppe en celle til høyre vil den hoppe elegant over hele det aktuelle bilaget.

 

I mottak:

Hurtigtast Funksjon
Home Markerer bilaget helt til venstre i Innboksen. Det gjelder også i Tilknyttede sider.
End Markerer bilaget helt til høyre i Innboksen. Det gjelder også i Tilknyttede sider.
Piltast høyre Flytter markøren og markerer bilaget til høyre.
Piltast venstre Flytter markøren og markerer bilaget til venstre.
Enter Markert bilag flyttes ned til Sider (drar ned bilaget). Dersom man har brukt tab ned til «Klar», trykk Enter for å trykke på Klar.
Shift+Enter Flytter markør opp til «Bilagsinformasjon» etter å ha lagt ned et bilag under Sider for valgt stempelnr.
Tab Flytter markør ned til neste felt.
Shift+Tab Flytter markør tilbake til forrige felt.
PgUp/PgDn Scrolle opp og ned på bilag i bildevisningen.
Ctrl+Alt+Enter Erstatter klar – sender stempel videre.
Ctrl+Alt+I Navigere seg fra Innboks til Tilknyttede sider, eller omvendt.
Ctrl+P Skriver ut markert bilag/stempel avhengig av hvor pilen i bildevisningen peker.
Alt + Delete Sletter bilag fra Innboksen. Har du mange bilag som skal slettes, hold inne Alt, og trykk på Delete mange ganger.
Ctrl + Alt + A Aktiverer godkjenningsregler.
Ctrl + Alt + B Starter bokføringsvinduet i mottak.

 

 

I godkjenning:

Hurtigtast Funksjon
Tab Flytter markør til neste felt.
Shift+Tab Flytter markør tilbake til forrige felt.
Pil ned Flytter bildet/bilaget nedover når dette er markert.
Pil opp Flytter bildet/bilaget oppover når dette er markert.
PgUp/PgDn Scrolle opp og ned på bilag i bildevisningen.
Ctrl+P Skriver ut markert bilag/stempel avhengig av hvor pilen i bildevisningen peker.

 

 

I bokføring:

Hurtigtast Funksjon
Space Når feltet som markøren står i er grått, blir det gjort tilgjengelig for editering. Dette gjelder også så snart man har opprettet ny bunt.
Tab / Enter Flytter markør til neste felt.
Shift+Tab / Shift+Enter Flytter markør tilbake til forrige felt.
Home Åpner eller lukker bildevisningen hvis det er minimert (kollapset).
End Avslutter redigering og legger til en ny rad.
Piltast ned For å hente opp stempelnr/bilag, legge på bilagsart og opprette ny konto i debet/kredit-feltet. Kan også begynne å skrive i feltene, pil ned og velg riktig informasjon. F.eks kontonummer: begynn å skrive «6» og deretter pil ned, da listes hele kontonummerserie 6000 ut, gå med pil ned til ønsket konto, og tast enter for å velge riktig konto. Kan også begynne å skrive navnet på kontoen i bokstaver, pil ned og velg riktig konto ved å trykke på enter.
Esc Avbryter redigering i et felt og angrer.
PgUp/PgDn Scrolle opp og ned på bilag i bildevisningen.
Ctrl+Enter Kopierer rad og flytter markøren ned til debet-feltet i raden under.
Alt + Enter Legger til en rad og flytter markøren ned til første feltet i nederste rad.
– (minus) leverandørnavn i debet/kredit Sørger for at lev.nr for leverandør havner i kundenr og 2400 i debet/kredit-kolonnen avhengig av feltet en skriver dette.
+ (pluss) kundenavn i debet/kredit Sørger for at kundenr for kunde havner i kundenr og 1500 i debet/kredit-kolonnen avhengig av feltet en skriver dette.
– (minus) fakturanr Kobler inngående faktura.
+ (pluss) fakturanr Kobler utgående faktura.
Under script: 2:2,2,1749 Periodisering = Måned, Lengde, Kontonr. I dette eksempelet vil kostnad periodiseres i mars og april, mellomregningskonto 1749.
+ Åpner dialogvindu for script for aktiv rad.
Ctrl+P Skriver ut markert bilag/stempel avhengig av hvor pilen i bildevisningen peker.
Alt + B Bokfører bunt.

 

 

Hurtigtastene for mac og pc er like.