Innstillinger for Purring

Du finner disse innstillingene ved å gå til Administrasjon – Innstillinger – Økonomi – Ordre/Faktura og Purring.


Forklaring til feltene
Purringsmetode:

  • Saldoliste – Systemet skriver ut en saldoliste når man velger å skrive ut en oversikt over purringer
  • Fakturakopi – Systemet skriver ut en fakturakopi av hver purring (anbefalt).

Antall dager:

  • Postdager: Antall dager fra betalingsdato til mottaker registrerer dette i sine systemer. Det tar normalt 2-3 dager fra pengetransaksjoner blir betalt til dem blir registrert hos mottaker. Postdager blir da lagt som et tillegg på forfallsdatoen for alle statuser før en purring inntar.
  • Liste: Man angir antall dager før fakturaen skal bli synlig under «Liste» . En faktura vil da ikke forekomme på liste før de spesifiserte antall dager + postdager etter forfallsdatoen har gått.
  • Purring 1: Her havner fakturaer som skal purres for første gang. Man angir antall dager den skal ligge i status Purirng 1 før den går til neste status (f.eks. Purring #2 eller Inkassovarsel)
  • Purring 2: Dersom man ønsker å sende ut en purring nr 2 før man sender til inkasso benyttes denne stausen. Man setter opp antall dager purringen skal ligge i denne statusen.
  • Inkassovarsel: Dersom kunden ikke har betalt purringen(e) så kan må man sende ut et inkassovarsel. Man angir da antall dager purringen skal ligge i inkassovarsel før den går videre til neste status. Når purringen heller ikke betales ved inkassovarsel så går saken til inkasso. Dersom man har et egen avtale med inkassobyrå vil disse ta seg av inkassosaken. I henhold til norsk regnskapslov kan man ikke sende inkassovarsel før det har gått 14 dager fra forfall på faktura. Inkassovarsel skal igjen ha minst 14 dagers frist før inkasso intreffer.

Visning:
Her krysser man av for hvilke faner/statuser man ønsker å benytte under purrings modulen. Man kan velge å legge til/ta bort Purring 1, Purring 2, Inkasso varsel.

Legg til purregebyr:
Her velges om purregebyr ønskes lagt til på Purring 1, Purring 2 og/eller Inkasso varsel. NB! Purregebyret vil ikke vises i kundereskontroen før Innbetalingen på totalebeløpet inkl purregebyret er bokført. Det er viktig at Innbetalingen på purringer med purregebyr, registreres via Høyreklikk på opprinnelige faktura og valget «Ny innbetaling» eller via Bank – Innbetaling. Dette for at funksjonalitet ifm behandlingen av Purregebyret skal bli riktig i reskontroen.

Blokker kunde:
Man kan blokkere kunder som ligger under Purring 1, Purring 2, Inkasso varsel, Til inkasso eller ingen. Når en kunde blir blokkert, så er de blokkert i CRM, og dersom man prøver å fakturere denne kunden så vil man få beskjed om at kunden har ubetalt(e) faktura(er) og kunden kan dermed ikke faktureres igjen før innbetalingen kommer.

Kommentar:
Her legges inn tekst som vil komme på purringene i de forskjellige stausene. Dette kan for eksempel være et påminelse om at betalingen ikke er mottat fra kunden.

Beløp:
Her legger man inn ønsket kronebeløp på purregebyr. Man kan også spesifisere Rentenota rente i prosent og en øvre grense på rentenota.

For å kunne endre regnskapskonto for purringer og rentenotaer gjøres dette i kontonummerfeltene.