Innstillinger for EDI

Winedi heter nå «CONSIGNOR» (http://www.consignor.no/)

CONSIGNOR tilbyr en helautomatisk integrasjon mot 24SevenOffice, klikk her for å lese mer om hvordan du kommer igang.

 


 

Følgende innstillinger skal kun brukes dersom man ikke ønsker å benytte seg av integrasjonen mot CONSIGNOR.

Innstillinger for Winedi/CONSIGNOR finner du under Administrasjon – Innstillinger – Økonomi – Ordre/Faktura og Ordreinnstillinger – under fanen Diverse.

Winedi (CONSIGNOR) er et program for å skrive ut etiketter til pakker som skal sendes med Posten, Dhl osv. Disse etikettene er maskinlesbare. En forutsetning for å få dette til fungere er at du må Winedi(CONSIGNOR)installert på din pc, og du må kontakte Edi-Soft for å ordne det (kontaktinformasjon står under).

Under følger instruks for eksport av filer i fra 24SevenOffice for import til Winedi (CONSIGNOR). Hvis dere har spørsmål rundt installering etter å ha lest instruksen under så kan dere henvende dere til CONSIGNOR.


Epost: support@consignor.no
Se også: http://www.consignor.no/

 

Eksport av ordrefiler i fra 24SevenOffice
Disse filene skal i utgangspunktet lagres på maskinen som kjører Winedi (CONSIGNOR), men litt forskjellig, avhengig av hvordan dere har satt opp programmet.

Filene skal lagres i klientmappen som du finner ved å gå inn på ”Oppsett” – ”Winedi” – ”Klienter”.

Man kan konfiguere 24SevenOffice til å automatisk lagre filer i en ønsket mappe ved generering av ordre. Dette gjør du i 24SevenOffice ved å gå til  Administrasjon – Innstillinger – Økonomi – Ordre/Faktura – Ordreinnstillinger – fanen Diverse – Winedi Eksportsti. Legg inn stien til mappen hvor filene skal eksporteres (f.eks: C:WinEdiEksport) og velg ”Ja” på punktet ”Winedi Eksport”.

NB: For at automatisk lagring av filene skal fungere må man legge til en backslash, dvs  etter siste mappenavnet slik som i vårt eksempel.

Denne funksjonen krever også endring i sikkerhetsinnstillinger i Internet Explorer (skal være satt til ”Lavt nivå” for ”Klarerte områder”). Dersom man velger å ikke eksportere filene automatisk i fra 24SevenOffice til den aktuelle mappen, så vil man få opp en ”lagre boks” hvor man kan velge hvilken mappe man ønsker å lagre filene i.

 

Import av ordrefilene til Winedi (CONSIGNOR)
For å få en mer sømløs integrasjon så kan man sette opp Winedi til å lytte etter nye importfiler i den aktuelle mappen.

For vanlig lokal pc:
Gå inn i C:winedisys. Her kan det ligge flere klientmapper men vanligvis kun èn. I denne mappen skal det lagres to DBF-filer som dere kan få ved henvedelse til 24SevenOffice support. Når man så starter opp Winedi igjen går man inn på ”Verktøy” og kjører funkskjonen ”Database Versjonskontroll”.

Filserver :
For å finne området Winedi jobber imot, gå inn på : Oppsett – Dev. Du må da inn på dette området, inn i sys-mappen, finne riktig klient mappe, legge filene der og kjøre ”Database versjonskontrollen”.

Når man har fått lagt inn filene og kjørt ”Database Versjonskontrollen”, må du sette stien der Winedi skal hente filene. Gå inn i Oppsett – Import rutiner – Automatisk import, da får du dette bildet i feltet kilde directory, må man sette hvor tekstfilene legges ut til Winedi:

 

Dokumentasjon på filformat for eksport fra 24SevenOffice til Winedi (CONSIGNOR)
Versjon: 1.1 – 14.12.2006.
Filnavn

Filer vil bli navngitt på følgende måte:

  • Enkeltordre: ’OX.txt’ hvor X er ordrenummer. Hver fil får da prefiks med bokstaven O etterfulgt av ordrenummer.
  • Samling av flere ordrer: ’YYYYMMDD.txt’. YYYYMMDD er dato ved generering av eksportfil. Måned og dag vil alltid inneholde to siffer.

 

Bruk
Alle kunder av 24SevenOffice vil generere eksportfil til Winedi (CONSIGNOR) på dette formatet. Ingen kunder vil ha spesialtilpasset eksportfil. EDI-Soft kan dermed gi ut samme ”tolkningsfil” av formatet til alle som skal eksportere fra 24SevenOffice til Winedi. Ved endring i formatet må alle kunder få tildelt og installere ny ”tolkningsfil” fra Winedi.