Eksempler på oppsett av repeterende faktura

Her beskriver vi hvordan du enkelt kan konfigurere fakturaer for årlig, kvartalsvis, eller månedlig fakturering

Månedlig fakturering med forfall dagen før fakturaperiodens start:

 

Først må følgende innstillinger settes opp under Innstillinger (i venstremenyen) -> Repeterende faktura:

 • Sett «Forskyvningsfrekvens» til «Daglig» (dette vil føre til at tallet du skriver inn under Forskyvning på varelinjene vil gjelde for X antall dager)
 • Sett «Fakturadato type» til «Ingen»

Deretter settes hver enkelt faktura opp på følgende måte:

Faktura for 1 måned, som skal genereres 15 dager før periodestart 01.06.18 – 30.06.18:

Per faktura, under Fakturainformasjon:

 • Sett «Forskyvning påvirker» til «Genereringsdato»
 • Sett Betalingsbet./forfall til «14 dager» for forfall den 30.06.18

Per vare i handlekurven:

 • Sett Frekvens til Månedlig
 • Sett Faktor til 1
 • Sett Forskyvning til -15 (Forskyvningsfrekvensen skal nå stå til Daglig i innstillingene for at dette skal bli riktig) Dette vil medføre at faktura kan genereres manuelt / bli automatisk generert (avhengig av hva du har valgt under Fakturainformasjon i fakturaen) 15 dager før fakturaperioden starter den 01.06.18.
 • Sett Neste dato til 01.06.2018.

Kvartalsvis fakturering med forfall dagen før fakturaperiodens start:

 

Først må følgende innstillinger settes opp under Innstillinger (i venstremenyen) -> Repeterende faktura:

 • Sett «Forskyvningsfrekvens» til «Daglig» (dette vil føre til at tallet du skriver inn under Forskyvning på varelinjene vil gjelde for X antall dager)
 • Sett «Fakturadato type» til «Neste dato (før forskyvning)»

Deretter settes hver enkelt faktura opp på følgende måte:

Faktura for 1 kvartal, som skal genereres 15 dager før periodestart 01.07.18 – 30.09.18:

Per faktura, under Fakturainformasjon:

 • Sett «Forskyvning påvirker» til «Genereringsdato»
 • Sett Betalingsbet./forfall til «14 dager» for forfall den 30.06.18

Per vare i handlekurven:

 • Sett Frekvens til Kvartalsvis
 • Sett Faktor til 1
 • Sett Forskyvning til -15 (Forskyvningsfrekvensen skal nå stå til Daglig i innstillingene for at dette skal bli riktig) Dette vil medføre at faktura kan genereres manuelt / bli automatisk generert (avhengig av hva du har valgt under Fakturainformasjon i fakturaen) 15 dager før fakturaperioden starter den 01.07.18.
 • Sett Neste dato til 01.07.2018.

Årlig fakturering med forfall etter fakturaperiodens start:

 

Først må følgende innstillinger settes opp under Innstillinger (i venstremenyen) -> Repeterende faktura:

 • Sett «Fakturadato type» til «Neste dato (før forskyvning)»

Deretter settes hver enkelt faktura opp på følgende måte:

Faktura for 1 år, som skal genereres ved periodestart 01.01.19:

Per faktura, under Fakturainformasjon:

 • Sett Betalingsbet./forfall til valgfritt antall dager
 • Om ønskelig, aktiver Bruk periodisering for å periodisere salgsinntektene over årets perioder

Per vare i handlekurven:

 • Sett Frekvens til Årlig
 • Sett Faktor til 1
 • Sett Forskyvning til 0
 • Sett Neste dato til 01.01.19.