Innstillinger for HTML-utskrift

Du finner innstillingene for HTML-utskrift under Administrasjon – Økonomi – Ordre/faktura – HTML-utskrift.

Ved bruk av disse innstillingene kan man selv lage sine egne utskriftsmaler for HTML-utskrift.

 

Innstillinger på kunder

Når du søker opp en kunde i CRM klassisk, gå til fanen Innstillinger og sett opp faktureringsmetode og faktura e-postadresse der. Dersom du ikke skal benytte standard fakturaspråk og standard valuta fakturaen skal sendes i, setter du opp innstillinger for det der også.

 

Redigering av malene
Når man klikker på ”Utskriftsmaler”, så får man opp tittelen på de forskjellige malene på venstresiden. De to som vises med rød skrift – ”Ordre” og ”Ordre – med logo” etc. er standard inne i systemet, og disse kan det ikke gjøres endringer på. Dersom man vil lage en ny utskriftmal så klikker man på knappen ”Ny” som vises under tittelen på alle utskriftmalene. Når man skal opprette en ny mal så anbefales det å gå inn på en allerede eksisterende mal for å kopiere html-koden i denne og lime den inn i den nye malen for så å gjøre egne endringer der. Klikker man på en allerede eksisterende mal så får man opp oppbyggelsen av denne på høyresiden. Man ser altså hvor fakturaadressen står, hvor leveringsadressen står osv. Måten man går videre på for å kopiere html-koden er å klikke på knappen for html nederst på siden.(Se etter ikon som likner: < > ) Man kopierer så ut all koden der, og klikker så på ny mal, skriver inn tittel på denne, og limer inn. Klikk så på Lagre. Når det er gjort kan du redigere malen etter ønske.

Economy_OrderInvoice_Reminder_HTMLSettings1

Logo
NB! Dersom man skal ha mal med logo så er dette samme logo som man legger inn under Administrasjon – Innstillinger – Økonomi – Ordre/faktura – Fakturainnstillinger.

Variabler
Man må bruke ## før og etter variabler. For eksempel vil ##CompanyName## bli firmanavnet ditt på utskriften.

 

Her er en oversikt over variabler som kan benyttes:

Ordreinformasjon
Variabel Forklaring
Logo Url til firmalogo
Title Ordrestatus
InvoiceTitle Fakturatittel
OrderNo Ordrenummer
OrderDate Ordredato
InvoiceNo Fakturanummer (evt factoringnr)
InvoiceDate Fakturadato
InvoiceKID KID nummer
DeliveryDate Leveringsdato
DueDate Forfallsdato
PaymentTime Betalingstid
PaymentMethod Betalingsmåte
OrderText Ordretekst
CustomerReferenceNo Referansenummer
ProductionNo Produksjonsnummer
ProductionManager Produksjonsmanager
ValidityDate Gyldighetsdato(Kan brukes for å hente ut Fakturadato når en ordre er i f.eks status Tilbud. Dette blir brukt som Gyldighetsdato)
ReceiveText Leveringsmåte(henter info fra fanen Innstillinger på kundekortet)
ReceiveTextHeight Bestemmer høyden på tekstfeltet som inneholder Leveringsmåte
Currency Viser valuta benevnelse dersom ordren er i en annen valuta enn lokal valuta
LocalCurrency Viser lokal valuta benevnelsen
ProjectId Viser prosjektid dersom ordren er koblet mot et prosjekt
ProjectName Viser prosjektnavnet
TotalTax Total mva
TotalIncTax Totalt inkl mva
TotalTaxFree Totalt avgiftsfritt
TotalTaxed Viser sum som det regnes mva fra.
TotalSumExpVAT Viser totalsum ex mva på pakk/følgeseddel.Denne summen kan legges til i tillegg til de andre summene.Den vil bare vises på ordre med status Pakk eller Utsendt.
TotalDiscount Viser total rabatt i kroner.
InvoiceText Fakturatekst
InvoiceTextHeight Setter høyden på fakturateksten
BorderTable Lager ramme rundt tabellen
CartHeader Viser header for handlekurven
Cart Viser innholdet i handlekurven
CartIncTax Viser innholdet i handlekurven med priser inkl. mva
Department Avdeling
DepartmentNo Avdelingsnummer
DepartmentCountry Avdelingsland
DepartmentVisitAddress Avdelings besøksadresse
DepartmentVisitZipcode Avdelings besøkspostnummer
DepartmentVisitZiparea Avdelings besøkspoststed
DepartmentPostAddress Avdelings postadresse
DepartmentPostZipcode Avdelings postnummer
DepartmentPostZiparea Avdelings poststed
DepartmentEmail Avdelings e-post
DepartmentPhone Avdelings telefon
DepartmentFax Avdelings fax
Firmainformasjon(ditt firma)
Variabel Forklaring
CompanyName Firmanavn
CompanyAddress Adresse
CompanyZipcode Postnummer
CompanyZiparea Poststed
CompanyRef Vår referanse
CompanyRefEmail Henter arbeid e-post fra rollen. Dersom den ikke eksisterer henter den arbeid e-post fra selve kontakten.
CompanyPhone Telefonnummer
CompanyFax Faxnummer
CompanyEmail E-postadresse
CompanyOrgNo Organisasjonsnummer
CompanyCountry Land
Bankaccount Kontonummer
IBAN IBAN kode
Swift Swift kode
Kundeinformasjon
Variabel Forklaring
CustomerId Kundenummer
CustomerName Kundenavn
InvoiceAddress Fakturaadresse
InvoiceZipcode Faktura postnr
InvoiceZiparea Faktura poststed
InvoiceCountry Fakturaland
s_InvoiceCountry(vises uavhengig av hvilket land kunden er fra) Fakturaland
DeliveryName Leveringsnavn
DeliveryAddress Leveringsadresse
DeliveryZipcode Leveringspostnummer
DeliveryZiparea Leveringspoststed
DeliveryCountry Leveringsland
s_DeliveryCountry(vises uavhengig av hvilket land kunden er fra) Leveringsland
DeliveryCity Leveringsby
CustomerRef Kundens referanse
CustomerEmail Kundens e-postadresse
CustomerPhone Kundens telefonnummer
CustomerNickname Kundens kallenavn
CustomerOrgno Kundens organisasjonsnummer
CustomerNote Notat(henter notat fra kundekortet under overskriften Tilleggsinformasjon)
RecAltDelivery Alternativ levering (Hentes fra Ordrebildet – Leveringsinformasjon)
CustomerVatNo VAT-nummer på utenlandske kundekort

Man må bruke ¤ før og etter ord som skal oversettes. For eksempel ¤Phone/fax¤ , som vil oversettes med Telefon/fax.

Oversettelse
Variabel Forklaring
Phone/Fax Telefon/fax
Email E-post
Web Webside
Phone Telefon
Mobile Mobiltelefon
InvoiceAddress Fakturaadresse
InvoiceDate Fakturadato
InvoiceNo Fakturanr
OrderNo Ordrenr
OrderDate Ordredato
PaymentTime Betalingstid
DueDate Forfallsdato
DeliveryDate Leveringsdato
DeliveryAddress Leveringsadresse
CompanyRef Vår referanse
CustomerId Kundenr
CustomerRef Deres referanse
CustomerRefEmail Referansepersonens jobb e-postadresse
ProductNo Varenr
ProductName Varenavn
Quantity Antall
Price Pris
VatRate Mva-sats
Sum Sum
SumTaxFree sum avgiftsfritt
SumVATbase sum avgiftspliktig
SumVAT Sum MVA
SumIncVAT Sum ink mva
Total Total
SumExpVAT(benyttes på pakk og følgeseddel) Total sum eksl. mva
Bankaccount Bankkonto
OrgNo Org.nr
PaymentMethod Betalingsmåte
Country Land
VisitAddress Besøksadresse
VisitZipcode Besøkspostnummer
VisitZiparea Besøkspoststed
PostAddress Postadresse
PostZipcode Postnummer
PostZiparea Poststed

Utskrift av timegrunnlag kommer med på fakturaer når det er ført timer fra timemodulen. Det er mulig å spesifisere hvilke felter du vil ha med i timegrunnlaget, om du ikke vil benytte deg av det standard timegrunnlaget som kommer ut ved bruk av variabelen ##HourBasis## som benyttes som standard.

NB! Dersom du ønsker å spesifisere felter til timegrunnlaget selv, så må du fjerne variabelen ##HourBasis##, og legge inn variabelen ##HourBasisSpecified## i stedet, og deretter legger til de variablene som du ønsker å ha med (om du ikke tar med noen variabler, så vil heller ikke timegrunnlaget komme med på utskriften).

Timegrunnlag
Variabel Forklaring
HourBasis Inkluderer noen standard kolonner som kommer med i timegrunnlaget
HourBasisSpecified Inkluderer timegrunnlag med spesifiserte kolonner
HourBasis_Date Dato
HourBasis_Hours Antall timer
HourBasis_Worktype Arbeidstype
HourBasis_Task Oppgave
HourBasis_Employee Ansatt
HourBasis_Price Pris
HourBasis_Description Beskrivelse
HourBasisCostSpecified Inkluderer kostnader med spesifiserte kolonner
HourBasis_Cost_Date Dato for kostnaden
HourBasis_Cost_ProjectId Prosjektnummer for kostnaden
HourBasis_Cost_Price Pris på kostnaden
HourBasis_Cost_Quantity Antall av kostnaden
HourBasis_Cost_Total Totalbeløp på kostnaden
HourBasis_Cost_Employee Ansatt tilknyttet til kostnaden
HourBasis_Cost_Description Beskrivelse av kostnaden

HTML utskrift – Innstillinger
I HTML-utskrift innstillinger kan man velge å bruke forskjellige utskriftmaler mot forskjellige ordrestatuser. For å velge ønsket ordrestatus så klikker man på fanen for statusen øverst i bildet. Innstillingene er like for alle ordrestatusene.

Vis dialogboks for valg av mal
Om man huker for dette valget så vil det fremkomme en dialogboks i forbindelse med utskrift hvor man kan velge ønsket mal.

Velg hvilke felt som skal vises i handlekurven
Man kan velge hvilke felter som skal vises i handlekurven ved utskrift. Huk i eller bort ønskede valg.

Her kan man også sette en standard bredde på kolonnene man velger skal være. (Sett inn verdi i felt for fast bredde. Enhet er pixler)

Når man er inne i f.eks. Økonomi – Ordre/faktura – Søk ordre/faktura og har søkt opp en faktura man ønsker å skrive ut, så høyreklikker man på denne og velger HTML-utskrift (eller evt. HTML – Forhåndsvisning). Da vil man få opp den utskriftmalen som ligger som standard for denne ordrestatusen. Dersom om man har huket av for Vis dialogboks for valg av mal får man opp dialogboksen hvor man kan velge ønsket mal.