Navigering og oppsett fakturamodul

Navigering
Når du går inn i Fakturamodulen vil det første du møter være et Dashbord. Der vil du kunne se en grafisk fremstilling av salg per måned, ordreverdi per ordrestatus og mest solgte produkter. I tillegg vil det bli vist lister over siste hendelser, kundefordringer og mest verdifulle kunder.

Economy_OrderInvoiceReminder_NavigationSetup1

Kundefordringene som vises her tar kun hensyn til om en faktura enten er betalt helt eller ikke i det hele tatt, og den tar ikke hensyn til andre posteringer. For å få en oversikt over delbetalinger, se aldersfordelt kundeliste.

 

Hovedmenyen for navigering ligger til venstre, og der vil du i tillegg til Dashbord finne:
Ordrebehandling – her kan man opprette en ordre/faktura.
Ordreliste – her ser du en oversikt over ordre som ennå ikke er fakturert.
Fakturaliste – viser alle fakturaer og kreditnotaer.
Rapporter – gir linker videre til aktuelle ordre- og fakturarapporter.
Oppsett – gjør det mulig å skreddersy ordrebehandlingsbildet til hver enkelt brukers preferanser.
Innstillinger – inneholder alle innstillinger for ordre/faktura og standard betingelser for disse.

 


Oppsett
Her kan du skreddersy hvordan du vil at bildet i Ordrebehandling skal være for deg i egendefinerte maler for oppsett. Som standard finnes det 4 standard maler tilpasset ulike ordrebehandlings måter.

Economy_OrderInvoiceReminder_NavigationSetup2

 

Om du dobbeltklikker på en av malene som ligger inne vil du få opp de ulike feltene som ligger inne på de bestemte malene. Feltene som ligger under “Informasjonsbokser med ordrefelter” er de feltene som kommer over handlekurven i Ordrebehandlingen. “Ordrelinje felter” viser hvilke kolonner som skal være med i handlekurven. Tilgjengelige felter til høyre i visningen viser de ulike feltene som kan være med i de ulike visningene i Ordrebehandlingen.

For å sette en bestemt mal som standard klikker du på den i listen og deretter klikker på “Standard”.

Dersom du ønsker å opprette din egen mal for oppsett gjør du dette ved å klikke på “Ny” og gir den så et navn. For informasjonsbokser med ordrefelter må du klikke på “Legg til” for å opprette en container/boks som skal inneholde feltene du ønsker. Videre kan du dra felter fra høyrepanelet over i boksen for å legge dem til.

Ved opprettelse av informasjonsbokser er det viktig å se for seg hvordan dette vil se ut i ordrebehandlingen slik at det ikke blir for mange felter i hver container. Flere containere kan opprettes ved å klikke på “Legg til”, men også her anbefaler vi at en ikke bruker for mange containere. Merk at det ikke er mulig å endre rekkefølgen på containerne, men at navn kan endres på dem ved å klikke på ikonet like til høyre for krysset oppe i høyre hjørne på hver av containerne. Felter for ordrelinje dras helt enkelt over til “ordrelinje felter”. Det feltet som står øverst vil være det feltet som står lengst til venstre på ordrelinjen, og det som står nederst vil være lengst til høyre på ordrelinjen.

Hvis du synes en av våre standard maler er gode, men ønsker å gjøre noen små endringer kan du dobbeltklikke på den du ønsker å gjøre endringen på, og videre klikke på “Kopier” over navnet. Da vil alle felter bli liggende, men du kan gi et nytt navn. Nå kan du legge til og fjerne felter slik du ønsker.

Dersom en av dine selvlagde maler skal bli tilgjengelig for hele firmaet kan du huke av for dette i øverste delen av visningen før du lagrer.