Ordrebok

Denne rapporten gjør det mulig å gjøre ulike selekteringer på ordre som fremdeles ikke er fakturert.

Det er mulig å gjøre diverse selekteringer i ordrebok-rapporten:

  • Aggregering kan velges for å gjøre et valg for hvordan dataene skal utlistes. Det kan aggregeres på Prosjekt, Kunde, Selger, Ordrestatus, Avdeling, Kampanje, Produktkategori, Kundekategori, Produkt, Prisliste, Type salg, Uke, Måned og Kvartal. De samme valgene kan gjøres for nivå 1 og nivå 2 i aggregeringen.
  • Datoselekteringen kan gjøres ut ifra ordredato forrige eller inneværende uke/måned/kvartal/år. Eventuelt kan du velge å fjerne avhukingen for å filtrere med et relativt tidsspenn og selv velge ordredato fra/til, ordrenr fra/til og/eller linjetekst.
  • Ordrestatuser kan også selekteres på ved å klikke på en eller flere ordrestatuser. Om du har lagt til en ordrestatus som du ikke lenger ønsker å selektere på, så kan du klikke på krysset ved siden av ordrestatusen for å fjerne den ordrestatusen fra selekteringen igjen.
  • Kundeselektering kan også gjøres ved å velge en eller flere kunder. Når du søker på kunder, så kan du videre bruke tastaturet ved å trykke på pil opp/ned for å finne valgt kunde, trykke på Enter for å velge kunde, og fortsette å velge neste. Trykk Esc for å fjerne søkeboksen.
  • Selgerselekteringen fungerer på samme måte som ordrestatus, ved å klikke på en eller flere selgere som kan selekteres på.
  • Kundekategorier kan søkes opp på samme måte som kunder og ansatte. Søk opp kategorien ved å skrive inn hele eller deler av kategorinavnet, trykk pil ned/opp for å finne valgt kunde, trykk Enter for å velge kunde, og eventuelt forsett med å følge flere før du trykker Esc for å fjerne søkeboksen
  • Prosjekter kan legges til i selekteringen ved å søke på prosjektnavnet eller bruke hurtigtaster på samme måte som forklart i de forrige feltene.
  • Produktkategorier kan du velge ved å se listen over alle produktkategorier som ligger inne i produktmodulen. Du kan holde inne ctrl-tasten og velge flere produktkategorier.
  • Avdeling kan legges til ved å søke på avdelingsnavnet. Du må skrive inn minst to av de første bokstavene i avdelingsnavnet for å få søkt opp avdelingen som du skal velge, og kan også her bruke tastaturet til å velge avdeling og gå videre.
  • Kampanjer kan legges til i selekteringen ved å søke på kampanjenavnet. Det fungerer på akkurat samme måte som for avdeling.

 

Helt øverst i rapporten så vil du se at det finnes et valg hvor det står Rapportoppsett. Her vil du se en forklaring på hvordan Rapportoppsett fungerer.

 

Hurtigtaster til rapportene Ordrebok:
– Pil opp/ned for å lete etter ditt treff når du har skrevet inn et søk
– Enter for å velge
– Tab for å gå videre til neste boks
– Shift + pil venstre for å bla mellom sidene dersom søket har flere sider med treff