Periodisering av ordre/faktura

For å kunne periodisere ordre, må du ha feltet Periodisering tilgjengelig når du skal opprette en ny ordre. Dersom du ikke ser det feltet i en ny ordre, gå til Oppsett og velg standardmalen under ordrebehandling.  Du finner da feltet Periodisering under tilgjengelige felter, og dra det så over til en av informasjonsboksene med ordrefelter og lagre.

Gå så tilbake til Ordrebehandling og opprett ordren som vanlig. Selve periodiseringen setter du opp ved å fylle ut Periodiseringsfeltene for dato og antall måneder. Datoen som settes opp, er startdatoen for periodiseringen, og antall måneder viser til hvor mange måneder som skal periodiseres. Da vil periodiseringen gjelde for alle produktene som legges til i ordren.

Det er også mulig å periodisere kun ett produkt i en ordre. Da må Periodisering ligge som et felt under Ordrelinje felter under Oppsett før du lager ordren. Legg til produktet i ordren, og legg til periodiseringsdato og antall måneder på varelinjen i ordren.