Rapporter Ordre, Faktura og Purring

09Mappe: Kunde
Aldersfordelt kundeliste
Denne brukes for noen først og fremst til å se på de som er forfalt med over 90 dager. Dersom posten er stor pr 31/12 må man vurdere å avsette for tap på kundefordringer. Se mer informasjon om denne rapporten her.

 

Kundereskontro
Man bør gå gjennom kundereskontroen jevnlig for at det f.eks. ikke skal sendes ut feil purringer. Fakturaer må kobles mot innbetaling eller kreditnota for at de skal forsvinne fra purrelisten. Åpne poster kan kobles mot hverandre i CRM/Kundeoppfølging/reskontro.

 

Mappe: Eksporter
Svea Finans eksporten (Eventuelt eksporter ved bruk av andre factoring-rapporter)

For å benytte seg av faktureringsmetode (sende med informasjon om fakturaene skal sendes på e-post eller sendes med vanlig post) i eksportrutinen må man gjøre følgende:

1. Inngå avtale om dette med Svea Finans, slik at de kan sette opp den riktige importmalen.

2. Krysse av på «Bruk faktureringsmetode på Svea Finans eksporten» i 24SevenOffice. Denne innstillingen finner du under Administrasjon -> Innstillinger, under kategorien Økonomi -> Ordre/faktura ->Faktureringsmetode. Her kan du også sette opp hva som skal være standard faktureringsmetode (som blir benyttet dersom man ikke har satt opp noe på kunden).

3. Sette opp faktureringsmetode på kundene (de som ikke skal benytte standard faktureringsmetode). Dette gjøres ved å søke opp kunden i CRM, gå inn på fanen «Innstillinger», og velge faktureringsmetode her.

4. Man må også sette opp en faktura e-post adresse på de kundene man ønsker å sende til pr e-post. Dersom dette ikke blir gjort vil eksport-rutinen sette faktureringsmetode på den aktuelle kunden til å være papirfaktura. E-post adressen kan man sette i feltet Email under fanen «Firmainfo» eller Faktura e-post adresse under fanen «Innstillinger». Dersom det ligger en e-post adresse i begge feltene vil adressen i Faktura e-post adresse bli benyttet.

Når dette er gjort vil faktureringsmetode informasjon bli sendt med når man bruker Svea Finans eksporten.

For fakturaer som er laget før denne innstillingen er gjort, så må man gå til Økonomi – Ordre/faktura – Søk ordre/faktura og markere fakturaene som skal oversendes til factoring og trykke på «Endre factoring». De fakturaene vil ha et ikon til høyre for seg som vises som en konvolutt. Når dette er gjort så vil disse fakturaene komme med i eksporten til factoring.

 

Mappe: Ordre/faktura

Ordrebok

Egen side med forklaring til denne rapporten finner du her.

 

 

Produktsalg

Informasjon om Produktsalg-rapporten finner du her.

 

 

 

Skreddersydde rapporter
Se Utvidet rapportsenter.

 

Rapportgenerator
I rapportgeneratoren kan man lage egne rapporter på ordrer. Se her for informasjon om hvordan man bruker rapportgeneratoren.