Rapportoppsett

Helt øverst i rapportene Salgsmuligheter, Aktivitetsrapport, Ordrebok og Produktsalg, vil du se at det finnes et valg hvor det står Rapportoppsett. Trykk på denne og du får opp 3 valg:

  • Hent. Her kan du finne fram tidligere lagrede rapportoppsett. Du må trykke på Generer for at rapporten skal kunne vises. Hvis du åpner flere rapportoppsett på rad, så må du altså generere rapporten for å se den siste rapporten som du åpnet. Du kan også klikke på lenke-ikonet til venstre for navnet til et rapportoppsett, og da vil du få opp URL som går direkte til denne rapporten. URLen kan du for eksempel bruke til å legge opp som et bokmerke på dashboardet, for å kunne klikke direkte på den linken på dashboardet, og slippe å gå hele stien for å finne rapporten og så hente rapportoppsettet du ønsker.
  • Lagre som ny. Når du har laget et rapportoppsett som du ønsker å bruke igjen flere ganger, kan du skrive inn et navn på rapportoppsettet og lagre dette. Du kan sette den som kun tilgjengelig for deg selv, eller bruk rapporten som standard. Når rapporten settes som standard, vil det si at alle med tilgang på denne rapporten også har tilgang til dette lagrede oppsettet.
  • Oppdater aktiv. Her kan du oppdatere rapportoppsettet som du har åpnet, og for eksempel endre navnet på rapportoppsettet.

Dersom du har lagret en rapport, og ønsker å gjøre endringer i rapportoppsettet på den rapporten, så må den lagres igjen på ny med nytt navn.