Repeterende faktura

Kom i gang

Repeterende faktura tilbyr en automatisert fakturaløsning og er enkel å ta i bruk.

Når repeterende faktura startes vil man få mulighet til å konvertere maler fra gammel modul (dersom man har noen).

Se over innstillinger for repeterende faktura før du konverterer/oppretter nye repeterende faktura.

Innstillinger

Valg som foretas vil fungere som standardinnstillinger for repeterende fakturaer som opprettes.

Kommentar: Kommentar for repeterende fakturaer som opprettes.

Frekvens: Frekvensen angir intervallet for varelinjer som genereres. Om du for eksempel velger månedlig vil det bli generert en ny ordre hver måned.

Forskyvningsfrekvens: Angir intervallet som varelinjers forskyvningsfaktor skal gjelde for. Om du for eksempel velger månedlig vil samtlige forskyvninger som legges inn på varelinjenivå forskyves med N måneder. Velg «Bruk linjefrekvens» om du ønsker at forskyvningsfaktoren som legges til på en varelinje skal følge varelinjens egen genereringsfrekvens.

Forskyv dato: Forskyver fakturadato med N forskyvningsfrekvenser.

Faktor: Som standard blir det generert én ordre for hvert intervall (for hver frekvens). Ved å endre faktoren kan du endre dette slik at det kun blir generert ordre for hvert N’te intervall (N er da faktor). Om du for eksempel vil at det skal genereres hver tiende dag, så setter du frekvens til «Daglig» og faktor til 10.

Fakturadato type:

  • Ingen: Fakturadato = genereringsdato.
  • Neste dato (før forskyving): Fakturadato = Neste dato (tar ikke hensyn til forskyvning).
  • Første dato (etter forskyving): Fakturadato = Neste dato + eventuell forskyvning.

Direkte til faktura: Automatisk fakturering av ordre som genereres.

Bruk periodisering: Ved generering av faktura blir denne periodisert over det tidsintervallet som fakturaen gjelder for.

Krev kommentar: Ved lagring av repeterende faktura blir brukeren bedt om å skrive inn en kommentar dersom utførte endringer påvirker totalsum.

Bruk dynamisk prising: Pris oppdateres automatisk dersom varen får ny pris (i produkthåndteringsmodul). Deaktiver denne dersom du hovedsakelig opererer med fastprisavtaler.

Opprett ny

En repeterende faktura består av 3 hoder.

1. Varelinjer

Søk opp varer via «Legg til vare» og legg til i fakturaen ved å enkeltklikke på søketreff eller klikk ENTER.
«Søk vare» brukes for å søke opp varer som allerede er lagt til i fakturaen.

Innstillinger for pris og fakturagenerering kan settes pr varelinje.

2. Fakturainformasjon

Legg inn ønsket fakturainformasjon, koblinger mot dimensjoner og innstillinger for generering.

3. Logg

Endringer som påvirker fakturasum blir automatisk loggført og tildelt kategori opp- eller nedsalg.

Oversikt

I oversikten kan repeterende fakturaer søkes opp for behandling. Markér én eller flere fakturaer og velg handling fra boksen oppe til høyre.