Ordreliste

Economy_OrderInvoiceReminder_Orderlist1

 

Ordrelisten viser en oversikt over alle ordrer som enda ikke er fakturert og lar deg søke opp spesifikke ordre etter ulike søkeparametere. Når en er inne i Ordrelisten har en fremdeles hovedmenyen for Fakturamodulen til venstre i bildet, men en har nå en egen meny for Ordreliste horisontalt i visningen. I denne menyen kan en finne:

  • Søk; velger om man skal vise eller skjule søkeparameter til høyre i visningen
  • Skriv ut; når en eller flere ordrer er markert kan man klikke på denne knappen for å få skrevet dem ut
  • Kopier; gjør at du kan kopiere ordren som er markert
  • Endre status; det er mulig å markere en eller flere ordrer, klikke på endre status og så endre statusen på dem. Ved endring av status får du også muligheten til å sende per epost eller skrive ut.
  • Slå sammen ordre; ved markering av flere ordrer og et klikk på dette menyvalget får du muligheten til å opprette en samleordre gitt at ordrene er mot samme kunde, i samme valuta, har samme type salg og samme ordrestatus. Ved denne handlingen vil periodisering og dimensjoner bli kopiert.
  • Slett; lar deg slette en eller flere valgte ordrer.

Til høyre i visningen har du mange felt som kan brukes for å søke opp ordrer. Søkemulighetene gjør at du kan søke på et bestemt tidsspenn, ordre nr, kunde, referanse, ansatt, prosjekt, avdeling, kampanje, salgsmulighet, ordredato, ordre nr, kunde nr og beløp. For å selektere ut bare en eller flere bestemte ordrestatuser kan dette gjøres ved å huke av for den eller de aktuelle statusene nede i høyre hjørne.

Hvilke kolonner som vises i resultatfeltet kan styres ved et klikk på pilen ved siden av hver kolonneoverskrift og videre valg inne på “kolonner”. Det er også mulig å sortere på flere av våre kolonner, noe som kan gjøres ved å klikke på selve kolonneoverskriften.