Intro Produkt og Lager

I produkthåndteringen i 24SevenOffice legger du inn alle produkter som skal faktureres i fakturamodulen, og som legges inn i bestillinger i bestillingsmodulen. For å legge inn produkter opprettes først kategorier som produktene skal ligge i, og deretter kategoriseres produktene etter behov. Du kan for eksempel legge inn en kategori hvor du setter opp at hele kategorien går mot en avgiftsfri konto, og da vil alle produktene i den kategorien være avgiftsfrie.

Videre kan du velge hvor mye informasjon du har behov for å ha på hvert produkt. Om det skal være lagerstyrt og med antall på lager, om det skal settes opp som en strukturvare, og så videre. Det finnes veldig mange felter som kan fylles inn om hvert produkt, og vi anbefaler her at du kun benytter de feltene som er relevante. Det er unødvendig å legge inn informasjon som firmaet ditt likevel ikke bruker.

Det er også mulig å kjøre lagerkorrigering, varetelling, se en oversikt over varer som ligger i rest, sette opp rabattmatrise, med mer.

 

Hva bør jeg tenke på før jeg begynner å bruke produkt og lager?

  • Før du legger inn produkter som skal faktureres, bør du vurdere om produktene skal importeres inn i 24SevenOffice, eller om de skal legges inn manuelt. Vi anbefaler at du kontakter konsulentavdelingen på konsulent@24SevenOffice.com for å få hjelp til å gjøre eventuelle importer. Det står informasjon i hjelpesenteret om hvordan importmodulen fungerer, og hvilke importfelter som finnes for import av produkter og produktkategorier.
  • Uansett om du importerer produkter eller legger de inn manuelt, må du tenke gjennom hvordan produktene skal kategoriseres før de legges inn. Du kan for eksempel legge produkter som selges avgiftsfritt i en egen kategori, fordi alle produktene i kategorien skal ha de samme egenskapene i forhold til hvilken konto i regnskapet salget går mot. Mer informasjon om produkt og produktkategorier finner du på siden Produkthåndtering.
  • Når du oppretter produkter, finnes det mange felter som kan fylles ut på produktkortet. Her er det ikke om å gjøre å fylle ut flest mulig felter, men finne ut hvilke felter du har behov for å benytte på produktene, og kun fylle ut disse.