MVA-rapport 2017 og innlevering til Altinn

 

Klikk her hvis klienten du skal rapportere for ble opprettet før 01.01.2017!

Konvertering til nytt MVA-oppsett

For å komme igang med rapporteringen for første gang, må man først konvertere systemet til å bruke MVA-oppsettet som ble innført den 01.01.2017. Dette gjør man ved å velge Rapporter i hovedmenyen, og deretter åpne «MVA rapport 2017» under Økonomi -> Journaler.

 • Når man har åpnet rapporten velger man mal «Norge».
 • Videre velger man oppgjørsfrekvens: 1, 6 eller 12 terminer i året.
 • Velg også hvilken konto oppgjøret skal bokføres på, eksempelvis 2740.
 • Velg til sist om rapporten skal basere seg på Bilagsdato eller Periodedato: du velger her om systemet skal benytte bilagsdatoen eller feltet «Periode» på bilaget til å bestemme hvilken termin et bilag faller innenfor.
 • Bekreft at du godtar konvertering av kontoer og mva-koder, og klikk Lagre for å konvertere.

Ved «konvertering av kontoer» for en klient så vil det dukke opp en oversikt over hvilke kontoer som blir endret eller opprettet, deretter momskoder, og til sist koblinger mot mva-rapporten.

For kontoer så vil opprettelser av nye kontoer normalt sett gå bra, men i det en konto eksisterer fra før så vil systemet prøve å endre navn på kontoen. Hvis kontoer endrer funksjon, f.eks. fra høy til lav sats o.l. og det er ført noe på kontoen tidligere, så er det en kritisk endring – og bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Kontoendringer vil fremkomme i gul farge, da endringene kan være ikke-kritiske også, f.eks. hvis kontoen ikke endrer funksjon. Rød farge får kun de kontoer som endrer kontonummer. Hvis det forekommer røde kontonummer så er dette alvorlig og vår kundeservice bør kontaktes.

Momskoder har ikke fargekoder.

Koblinger er rett frem at systemet lager koblinger basert på de momskoder og kontoer som eksisterer eller blir opprettet.

Klienter som er opprettet etter den 01.01.2017 vil få det nye MVA-oppsettet automatisk og trenger ikke å konverteres.

 

Innhold

 

 

MVA-rapport 2017

Rapporten er tilgjengelig for alle norske bedrifter under hovedmenyvalg Rapporter – Økonomi – Journaler.

Når du Går inn i rapporten for første gang vil regnskapskontorene dine bli oppdatert til MVA satsene

som gjelder for 2017.

Når dette er gjort, så setter du opp dine foretrekkende innstillinger for rapporten

Velg mal: Her kan du velge mellom Norge og Sverige. Dersom du har en norsk klient veelger du Norge.

Terminer: Her kan du velge mellom 1, 6 eller 12 terminer i året.

Oppgjørskonto: Her kan du velge hvilken konto du ønsker å bruke fra kontoplanen

Overfør på: Her kan du velge om du overføre på bilagsdato eller periode.

Når man åpner MVA-rapporten ser man en liste med terminer i det øvre venstre hjørnet av skjermen. Over tabellen finnes en liten meny med valgene Legg til, Slett, Innstillinger, og Oppdater (terminoversikt):

 

Legg til: Åpner en dialogboks der du kan opprette ny termin ved å velge termin og år, samt om du ønsker å overstyre dato for terminen.

Slett: Sletter valgt termin. Kan brukes f.eks. hvis man har valgt feil antall terminer under Innstillinger. Forutsetter at terminen ikke er bokført.

Innstillinger: Åpner innstillingene for MVA-rapporten. Her kan man ved behov endre på antall terminer, oppgjørskonto, samt om systemet skal benytte bilagsdatoen eller feltet «Periode» på bilaget til å bestemme hvilken termin et bilag faller innenfor.

Oppdater: Oppdaterer terminlisten.

 

Når du har opprettet en ny termin eller valgt en eksisterende termin i listen, åpner MVA-rapporten seg for valgt termin på høyre side av skjermen. Vi anbefaler at du gjør det til en rutine å alltid klikke på knappen «Synkronisér» i toppen av rapporten før du kontrollerer oppgaven, for å forsikre deg om at tallene i rapporten er oppdaterte.

Merk at tallene du ser i dette stadiet ikke er bokførte, selv om terminen vises som «grønn» i terminlisten. For å se bokførte oppgaver på en termin, klikker du på den aktuelle oppgaven i visningen «Oppgaver» som er plassert under terminlisten i skjermbildet. Dersom du kun har valgt en termin, og ikke en oppgave under terminen, er det altså «ikke bokførte» tall du ser.

MVA-rapport 2017 er integrert med Altinn, og bruker derfor de samme fortegnene som Altinn benytter. Alle tall fremkommer med positivt fortegn såfremt de faktisk er positive i henhold til sin post. Reell omsetning og fradragsberettiget fremkommer som pluss tall. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan summering og visning i ny MVA-rapport ser ut. Kolonnen som tidligere het «Kalkulert» i gammel MVA-rapport, heter nå «Avvik».

 

Alle poster som har et grunnlag, har et blått symbol til høyre for seg — «Vis bilag».

 

Dersom man klikker på «Vis bilag»-knappen, får man opp en detaljert spesifikasjon over hvilke bilag som er en del av grunnlaget for den aktuelle posten:

 

«Vis bilag» er tilgjengelig på alle poster som har transaksjoner innenfor den valgte terminen, og kan spesifisere bilag som ligger til grunn for både Grunnlag, Avgift, samt eventuelle Avvik.
Når man har kontrollert rapporten og korrigert eventuelle avvik, skal rapporten bokføres. I bunnen av MVA-rapporten ligger det 2 knapper: Bokfør, og Skriv ut:

 

Bokfør: Her klikker du for å bokføre oppgaven for valgt termin. Oppgjøret blir bokført på oppgjørskontoen som er valgt i innstillingene. Etter å ha bokført vil du se at oppgaven legger seg under visningen «Oppgaver» til venstre i skjermbildet. Merk at bokføring av en termin fra MVA-rapporten vil låse den aktuelle regnskapsperioden for videre føringer. Ved behov kan man gå til hovedmenyvalg Regnskap – Innstillinger – Regnskapsår – Regnskapsperioder for å midlertidig låse opp perioden igjen, f.eks. dersom det skal føres tilleggsoppgave.

Unntak fra regelen om låsing er hvis man har regnskapsperioder i klienten som ikke dekker opp for hele terminen som blir bokført. Da kan det hende terminen ikke låser perioden ved bokføring.

Eksempel: Man har en periode for 01.01.17 – 31.01.17 og så velger å bokføre termin 1: 01.01.2017 -> 28.02.2017. Dette vil ikke låse perioden 01.01.2017 -> 31.01.2017 ettersom den bokførte terminen ikke matcher regnskapsperioden som er opprettet i klienten.

Etter å ha bokført oppgaven har du også fått en ny knapp under rapporten, som heter «Send». Mer om denne i avsnitt «Innlevering til Altinn» som følger under.

 

Skriv ut: Et vanlig klikk på knappen «Skriv ut» vil generere og laste ned rapporten som PDF-fil til din maskin. Merk at denne typen utskrift ikke vil inneholde desimaler.

 Hvis du ønsker å få med desimaler på samtlige tall i rapporten, kan du klikke på «pilen ned» til høyre for Skriv ut-knappen, og velge et av valgene som heter «med desimaler» i stedet. Det er også mulig å skrive ut en samlet rapport med avgiftsposter på side 1, og spesifikasjon fra side 2 og videre ved å velge et av valgene som heter «med spesifikasjon»:

 

 

Kort om postene i MVA-rapporten

Post 1
Ved omsetning utenfor merverdiavgiftsloven benyttes mva kode 6.

Post 2
Denne summerer samlet omsetning og uttak innenfor merverdiavgiftsloven og innførsel. Post 3 til og med post 12 summeres her. 

Post 3
Ordinær innenlands omsetning og uttak og beregnet avgift 25%. Mva kode 3.

Post 4
Ordinær innenlands omsetning og uttak og beregnet avgift 15%. Her vil også omsetning av rå fisk 11,11% fremkomme. Mva kode 31 og 32.

Post 5
Ordinær innenlands omsetning og uttak og beregnet avgift 10%. Mva kode 33.

Post 6
Innenlands omsetning og uttak fritatt for merverdiavgift. Mva kode 5.

Post 7
Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt. Mva kode 51.

Post 8
Utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift. Mva kode 52.

Post 9 -11
Innførsel av varer og beregnet avgift (25% og 15%) samt avgiftsfritt.  Mva kode 81-85.

Post 12
Tjenester kjøpt fra utlandet og beregnet avgift 25%. Hit vil også mva kode 88 og 89 – tjenester kjøpt fra utlandet 10% fremkomme. Mva kode 86-89.

Post 13
Innenlands kjøp av varer og tjenester og beregnet avgift 25%. Her vil den utg.mva for kjøp av klimakvoter og gull fremkomme. Mva kode 91 og 92.

Post 14
Ordinær fradragsberettiget innenlands inng.mva 25%. Mva kode 1 og 91.

Post 15
Ordinær fradragsberettiget innenlands inng.mva 15% Her vil også fradragsberettiget innenlands inng.mva for rå fisk 11,11% fremkomme. Mva kode 11 og 12.

Post 16
Ordinær fradragsberettiget innenlands inng.mva 10%. Mva kode 13.

Post 17
Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25%. Dette dreier seg om den inngående mva ved innførsel av varer fra utlandet, motpost til post 9. Hit vil også kjøp av tjenester utland 25% og 10% fremkomme i henhold til SAF-T. Mva kode 81, 86 og 88.

Post 18
Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 15% – Inngående mva ved innførsel middels sats og er motposten til post 10. Mva kode 83.

Post 19
Avgift til gode eller skyldig avgift, hvis denne summen er positiv så er selskapet skyldig.

MVA-koder i 24SevenOffice (i henhold til SAF-T)

Etter å ha konvertert til nytt MVA-oppsett, vil følgende MVA-koder fremkomme under MVA-innstillingene. Dette kodeoppsettet er standard og bør ikke endres. Hvis du ønsker å endre så gjerne ta kontakt med support i forkant. Ved eksempler der nettobeløpet skal hensyntas før splitt (ved reversed charge) så må MVA-satsen være null.

 

Ordinær inngående avgift

0 Ingen mva behandling

1 Fradrag inngående avgift, høy sats 25%

11 Fradrag inngående avgift, middels sats 15%

12 Fradrag inngående avgift, råfisk 11,11%, fremkommer under post 15

13 Fradrag inngående avgift, lav sats 10%

 

Ordinær utgående avgift

3 Utgående avgift, høy sats 25%

31 Utgående avgift, middels sats 15%

32 Utgående avgift, råfisk 11,11%, fremkommer under post 4

33 Utgående avgift, lav sats 10%

5 Avgiftsfritt salg, innenfor
Benyttes når innenlands omsetning og uttak er fritatt fra avgiftsplikt innenfor merverdiavgiftsloven, tidligere mva kode 8. Fremkommer under post 6 i skattemeldingen.

51 Innenlands omsetning med omvendt avg.plikt
Benyttes ved omsetning av klimakvoter og gull til næringsdrivende når kjøper skal beregne utgående merverdiavgift. Grunnlaget fremkommer under post 7 i skattemeldingen.

52 Utførsel av varer og tjenester
Benyttes når utførsel av varer og tjenester er fritatt fra avgiftsplikt innenfor merverdiavgiftsloven. Fremkommer under post 8 i skattemeldingen.

6 Omsetning utenfor mva.loven
Benyttes når omsetningen faller utenfor merverdiavgiftsloven. Grunnlaget fremkommer under post 1 i skattemeldingen.

7 Ingen mva behandling
Benyttes på inntekter som ikke anses som omsetning etter Merveravgiftsloven § 1-3. Slike inntekter skal ikke medtas i skattemeldingen.

 

Kjøp av varer fra utlandet

Det er viktig å merke seg at bokføringen av inngående fakturaer og føringene av/behandlingen av grunnlag for innførselsmerverdiavgift er to forskjellige operasjoner. Det er derfor ikke mulig å bokføre dette i en og samme transaksjon da tolldeklarasjonens dato vil normalt være en annen dato enn salgsdokumentets dato. Datoen for deklarasjonen styrer hvilken periode den bokføringspliktiges grunnlaget for beregning av merverdiavgift og selve avgiften, skal registreres.

For den inngående fakturaen fra utenlandsk leverandør er det anbefalt å benytte mva kodene 21-23 for å markere grunnlaget, og disse har ikke noe med selve mva grunnlaget som fremkommer i ny mva rapport. Å bruke kodene 21-23 er opp til hver regnskapsfører, det har ingen direkte sammenheng med selve mva beregningen hva gjelder systemet og ny mva rapport.

20 Grunnlag ved innførsel av varer, nullsats
Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet fritatt for merverdiavgift. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen for å markere grunnlaget, føres ikke i skattemeldingen.

21 Grunnlag ved innførsel av varer, høy sats 25%
Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet, høy sats. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen (faktura fra utlandet) for å markere grunnlaget, føres ikke i skattemeldingen.

22 Grunnlag ved innførsel av varer, middels sats 15%
Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med redusert sats, næringsmidler. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen for å markere grunnlaget, føres ikke i skattemeldingen.

Grunnlaget for innførselsmerverdiavgiften er normalt høyere enn fakturabeløpet fra utenlandsk leverandør etter fortolling som følge av tillegg for toll, avgifter mv. Normalt finnes grunnlaget ved å summere rubrikk 46 og 47 i tolldeklarasjonen men vi anbefaler dere å lese dere opp vedrørende dette. Det er viktig å merke seg at en ikke kan beregne innførselsmerverdiavgiften ut ifra varefaktura fra leverandør Dette skyldes at det er kursen på innførselstidspunktet som skal hensyntas, samt en må hensynta verdiforskjellen som blant annet inkluderer forsikring, gebyr, frakt mv.

81 Innførsel av varer med fradrag, høy sats 25%
Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats skal beregnes og føres til fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Både grunnlag og beregnet avgift føres i post 9, fradrag føres i post 17 i skattemeldingen.

82 Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva, høy sats 25%
Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, skal beregnes uten fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Både grunnlag og beregnet avgift føres i post 9 i skattemeldingen.

83 Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva, middels sats 15%
Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, middels sats skal beregnes og føres til fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Både grunnlaget og beregnet avgift føres i post 10, fradrag føres i post 18 i skattemeldingen.

84 Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva, middels sats 15%
Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, middels sats skal beregnes uten fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Både grunnlag og beregnet avgift føres i post 10 i skattemeldingen.

85 Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av, null sats 0%
Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, null sats skal beregnes. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Grunnlaget utgående mva føres i post 11 i skattemeldingen.

Når en skal føre innførselsmerverdiavgiften kan en gjøre det på ulike måter i 24SO. En kan benytte  hjelpekontoer slik at føringen nuller seg ut direkte, eller en kan benytte to hjelpekontoer som til sammen nuller seg ut. Etabler hjelpekonto og knytt den mot mva kode 81-85, spørs hva som skal føres mot denne kontoen.

Nedenfor etablerte vi 4310 mot mva kode 81, og 4311 som hjelpekonto for innførsel høy sats men uten mva kode, bildet nedenfor er før splitt  og en kan se at en benytter nettobeløpet:

Ved å føre det slik så splittes radene idet du benytter Enter/Tab ut av raden eller End for neste, men en behøver ikke å vente på å se selve splitten før en bokfører. Nedenfor ser du hvordan splitten ser ut:

Her ser en at 75.000,- går til fradrag mot konto 2715 og 75.000,- går til betaling mot 2705 og til sammen utgjør de et nullspill men disse og grunnlaget på 300.000,- vil bli innberettet via ny mva rapport. Det er viktig å påse at mvakoden ligger på korrekt debet/kredit side for eventuell fradrag/kostnad vil følge siden mva koden føres på før splitt. Når mva koden ligger til debet representerer dette et kjøp.

Når en fører mva kode 82 eller 84 så blir det ikke beregnet inngående avgift så da blir denne kostnadsført. Dette kan føres på ulike måter, og dette bør dere finne ut av i forkant. Enten 2 hjelpekontoer eller 1. Ved bruk av mva koder uten fradrag så får det en resultateffekt.

Med tanke på innførsel av varer og avstemning av dette så kommer vi til å se på en løsning for å få avstemt/lukket både inng.faktura fra leverandør og innførselsmerverdiavgiften slik at en får en viss kontroll å dette. Men for nå anbefaler vi at dere etablerer en ny bilagsart, kopier den slik at den blir seende helt ut som bilagsarten diverse. Ved å føre både inngående faktura og innførselsmva så kan en søke opp disse føringene via søk/vis bilag der en kan søke på bilagsarter innenfor et gitt tidsintervall.

 

Omvendt avgiftsplikt ved kjøp av tjenster

86 Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva, høy sats 25%
Benyttes ved kjøp av tjenester fra utlandet med omvendt avgiftsplikt når innførselsmerverdiavgift, høy sats skal beregnes og føres til fradrag. Både grunlag og  og beregnet avgift føres i post 12, fradrag føres i post 17 i skattemeldingen.

Mva koden benyttes til debet hvis det gjelder kjøp, før splitt vist ovenfor.

Etter splitt ser vi at inng.mva går til debet 2712 og kredit 2703. Vil igjen påpeke at en ikke behøver å splitte radene før bokføring. Hvis en bokfører direkte fra 1.rad så vil splitten fortsatt bli bokført.

87 Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva, høy sats 25%
Benyttes ved kjøp av tjenester fra utlandet med omvendt avgiftslpikt når innførselsmerverdiavgift, høy sats skal beregnes. Både grunnlag og beregnet avgift føres i post 12 i skattemeldingen.

88 Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva, lav sats 10%
Benyttes ved kjøp av tjenester fra utlandet med omvendt avgiftsplikt når innførselsmerverdiavgift, lav sats skal beregnes og føres til fradrag. Både grunnlaget og beregnet avgift føres i post 12 og fradrag føres i post 17 i skattemeldingen.

89 Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva, lav sats 10%
Benyttes ved kjøp av tjenester fra utlandet med omvendt avgiftsplikt når innførselsmerverdiavgift, lav sats skal beregnes. Både grunnlag og beregnet avgift føres i post 12 i skattemeldingen.

 

Omvendt avgiftsplikt innenlands (klimakvoter eller gull)

91 Kjøp av klimakvoter eller gull med fradrag for mva
Benyttes ved kjøp av klimakvoter og gull med omvendt avgiftsplikt når merverdiavgift skal beregnes og føres til fradrag. Både grunnlag og utgående mva føres i post 13, fradrag føres i post 14 i skattemeldingen.

92 Kjøp av klimakvoter eller gull uten fradrag for mva
Benyttes ved kjøp av klimakvoter og gull med omvendt avgiftsplikt når merverdiavgift skal beregnes. Både grunnlag og utgående mva føres i post 13 i skattemeldingen.

 

Generelle tips

 • Ved splitt og reversed charge, ikke endre på MVA-balansekontoene som fremkommer. MVA-kodene er mappet til å gå mot korrekte MVA-balansekontoer som igjen gjør at saldoene på de ulike postene i ny MVA-oppgave blir korrekt i henhold til bokført.
 • Hvis det skulle ha vært motsatt debet/kredit MVA må dere benytte MVA-koden på den andre siden i stedet for. Ikke korriger i bilaget, la systemet splitte og beregne seg korrekt for deg.
 • MVA-kodene som i innstillingene har 0% som sats, er satt opp til å beregne korrekt %-sats ut ifra nettobeløpet. Eksempler på slike mva koder er 81-89 og 91-92. Det er kun MVA-koder som beregner ut ifra bruttobeløp som skal ha en %-sats i innstillingene.
 • Ved ordinære føringer, ikke endre beløp som systemet selv beregner i MVA-beløps-kolonnen. Dette beløpet som først fremkommer baserer seg på utregning ut ifra %-sats som ligger i MVA-innstillingene. Hvis denne avviker med hva dere la inn så vil dere få et avvik mellom kalkulert og bokført.
 • Hvis dere ønsker å endre MVA-kodene eller har andre relaterte spørsmål, gjerne ta kontakt med support.
 • Ved feil og korreksjoner anbefaler vi å reversere hele bilaget som er feil, og deretter føre det på nytt med korrekt MVA-kode og beløp. Hvis du får samme resultat igjen så er det noe feil med oppsettet.

 

 

Innlevering til Altinn

For å kunne benytte Altinn-integrasjonen må du registrere 24SevenOffice som datasystem for selskapet inne på Altinn.

Les mer om dette her: https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Datasystemer/Registrere-datasystem/

Har du registrert dette tidligere for selskapet så behøver du ikke å legge dette til på nytt.

Etter bokføring ser du at Hovedoppgaven ligger lagret i vinduet til venstre under den terminen du er på. I en termin kan en ha flere bokførte oppgaver og disse kan hver og en leveres via Altinn-integrasjonen. Marker ønsket bokført oppgave og scroll helt nederst på siden. Her finner du en «Send» knapp.

 

 

Bildene viser Altinn-status for en eksempeloppgave som vellykket er sendt inn til Altinn, se nederst til høyre. Etter at en trykker på Send har en mulighet til å logge inn via datasystem innlogging eller personlig passord.

 

Hvis dere har avvik i oppgaven har dere også mulighet til å sende med kommentar i 24SO.

 

 

Nyttige tips og linker

Hjelpefil: MVA-endringer i 24SevenOffice fra 01.01.2017

Les om Tolldeklarasjonsoversikt i Altinn her.

Les om at Merverdiavgiftsregistrerte virksomheter fra 2017 skal innberette merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten i stedet for til Tolletaten her.

Les om bokføring av innførselsmerverdiavgift her.

Les om beregning av innførselsmerverdiavgift her.

Les tips fra Regnskap Norge her.

Les om endringen av MVA-meldingen her (Skatteetaten)

Les mer om hver enkelt MVA-kode her (SAF-T)