Introduksjon til rapporter

Det er viktig å få en generell oversikt over alle de rapportene man har tilgang til.  Med tilgang til de ulike rapportene har man f.eks. flere lagringsmuligheter ved å laste dem ned lokalt.