MVA-rapporter og aktivering

Videre går vi nærmere inn på MVA-rapporter hvor du blant annet kan se ulike perioder som er bokført. Du vil også få en innføring av hvordan en kan aktivere en ny MVA-rapport for 2017.