Rutiner for regnskapsførere

Det er viktig at regnskapsfører følger en rutine for lagring av informasjon som dere utarbeider sammen og blir enige om å bruke. Dette kan f.eks. innebære:

  • Lagring av filer – Hvor skal disse lagres (hoved filmodulen, CRM eller prosjekt)?
  • Bruk av kommentar – Kommentarer er viktig ettersom de er søkbare. Bilagene som er mest aktuelle for en revisor kan merkes med f.eks. «rev2016» bakerst i kommentarfeltet.
  • Vedlegg til utgående faktura – Den nye fakturamodulen tillater vedlegg direkte på faktura. Det er mulig å bruke dette for å legge inn fakturagrunnlag eller underliggende kontrakter uten å sende dette til kunden.

 

  • Interne rutiner – Regnskapsfører kan legge opp informasjon om interne rutiner, f.eks. attestasjonsrutiner, noe som er enkelt for revisor å sjekke via logg som følger hvert stempelnummer.
  • Dokumentasjon – Viktig at regnskapsførere fører minst mulig uten stempelnummer (uten innskannet dokumentasjon).
  • Kontoutskrifter – Det er mulig for regnskapsfører å legge inn kontoutskriften på f.eks. bankgebyret den aktuelle måneden. På den måten er det enkelt for revisor å finne frem til informasjonen år etter år.