Skriv ut

Du finner denne modulen under Økonomi – Produkter og Skriv ut.

Denne funksjonen brukes når man for eksempel ønsker å skrive ut prislister over hele eller deler av produktregisteret. Denne funksjonen skriver ut alle eller deler av produktene som er registrert i produktregisteret. Du setter selv ønskede kriterier for utskrift.

Dersom man benytter kassamodulen kan man skrive ut en liste over alle eller selekterte produkter med EAN nr.

Skrive ut en prisliste:

1. Merk av de feltene som skal være med i prislisten.

2. Du kan selektere produkter ved å velge type salg og/eller underkategori.

3. Trykk «Generer prisliste» for å vise på skjerm for videre utsktrift. Du kan også eksportere listen til Excel.

4. Ut ifra de kriterier og de selekteringer du har foretatt skriver den ut en prisliste.
Under Innstillinger for Bestilling i 24SevenOffice kan man sette at man skal benytte en vektet innpris ved beregning av denne rapporten. Dette forutsetter imidlertid at man benytter bestillingsmodulen i 24SevenOffice for å legge nye varer inn på lager.