Fakturering av timer

Fakturering av timene skjer via prosjektmodulen. Se i hjelpesiden for Hovedside for prosjekter for mer informasjon om hvordan dette fungerer.