Intro Timer

24SevenOffice tilbyr flere måter å føre tid. Timeføring brukes som oftest når du skal fakturere tid på tjenester, men er også mye brukt for å ha kontroll på interntid og hva den enkelte bruker tiden på fra dag til dag. Internkontroll og kontroll over tid som skal utfaktureres skaper gode muligheter for statistikker og oppfølging av hver enkelt ansatt/prosjekt. Det er påkrevd å angi prosjekt, arbeidstype/oppgave og tid forbrukt. Alternative felter er beskrivelse intern/ekstern, dato fra-til, og justering av fakturerbar tid.

 

Hva bør jeg tenke på for å komme i gang med timeføring?

 • Opprette prosjekter som det skal føres timer mot. Skal firmaet føre interntid, opprett egne prosjekter mot dette, se siden Opprett nytt prosjekt for informasjon om hvordan du oppretter prosjekter. Dersom prosjektet kun skal brukes til timeføring, trenger du ikke å legge inn mer informasjon i prosjektet enn hva som er nødvendig for timeføringen (spesifisere dette mer?).
 • Firmaet må bestemme seg for hvordan timer skal føres. På prosjektene settes det opp om timene skal føres mot prosjektoppgaver eller mot arbeidstyper, dette kan være ulikt fra prosjekt til prosjekt. Bestem om det alltid skal opprettes oppgaver som går mot personer på et prosjekt, og at timene skal føres mot disse oppgavene? Eller skal timer på noen prosjekter føres mot oppgaver, mens andre prosjekter kanskje ikke bruker oppgaver på den måten, og arbeidstyper være løsningen å føre timer mot.
  • Timeføring mot oppgaver: da må det være opprettet oppgaver mot personer på prosjektet
  • Timeføring mot arbeidstyper: arbeidstyper legges inn under Administrasjon – Innstillinger – Timeregistrering – Arbeidstype.
 • Husk å velge om arbeidstypene skal være fakturerbare eller ikke. I tillegg må du knytte fakturerbare arbeidstyper opp mot produkter.
 • Sett også opp standard innstillinger for timeføring for din bruker, ved å sette opp standard starttid og sluttid, vise fakturerbare timer, detaljert redigering, og hent alle oppgaver.
 • Velg hvor timene skal registreres. Hva er mest hensiktsmessig og effektivt for deg og dere?
  • Denne er mest effektiv for helt enkel timeføring. Se mer informasjon om ukesregistrering på denne siden.
  • Normal timeføring. Her får du med mer detaljer enn i ukesregistreringen, og informasjon om det finner du her.
  • Fra prosjekt. Det er også mulig å føre timer direkte fra prosjektmodulen.
 • For deg som er mye på farten i forbindelse med jobb, vil vi anbefale deg å se på vår mobilløsning for å føre timer fra mobil.
 • 24SevenOffice har også integrasjon mot NettLønn. Dersom timene skal eksporteres til et lønnssystem som Huldt & Lillevik eller NettLønn, må lønnsart brukes. Å sette opp at lønnsart skal brukes ved registrering av timer legges til under innstillinger i venstremenyen i timeregistreringsmodulen.