Opprett nytt prosjekt

Dette valget finner du øverst i venstre hjørne på hovedmodulsiden. Påkrevde felt for å få opprettet et prosjekt er Prosjektnavn og Prosjektnummer. Prosjektnummer legges inn automatisk basert på neste ledige nummer i prosjektnummerserien din og du velger ønsket navn på prosjektet ved opprettelse. Om du ønsker å føre timer eller fakturere mot prosjektet så er det viktig at du knytter det mot en kunde. Som standard er det huket av for at prosjektet er Rettighetstyrt.

ProjectHours_NewProject1

Ved opprettelse av prosjektet vil du også kunne gjøre innstillinger for hvilken arbeidstype som skal benyttes som standard ved registrering av timer mot prosjektet, om timer skal registreres mot arbeidstyper eller oppgaver og om registrerte timer må godkjennes. Du kan videre bestemme hvordan prosjektet skal navngis, prosjektets start-og sluttdato, hvilket type prosjekt det er, hvilken status det har og hvem som er skal være prosjektleder.

Mange av disse valgene kan standardiseres under menyen Prosjektinnstillinger. Du kan også endre disse innstillingene i ettertid via prosjektkortet og fanen Egenskaper.

 

Rettighetsstyrt vs. åpent prosjekt
Forskjellen ligger i hvem som har tilgang til prosjektet og hvilken funksjonalitet som er tilgjengelig.

Rettighetsstyrt prosjekt
*Mulighet til å bruke all funksjonalitet
*Tilgangen er begrenset til deltakerene som er invitert til prosjektet
*Kun deltakere som er invitert til prosjektet kan registrere timer mot prosjektet

Åpent prosjekt
*Prosjektet er åpent for alle brukere som er registrert som ansatte på din 24SevenOffice klient og som har tilgang til prosjektmodulen
*Det er ikke mulig å invitere eksterne deltakere til prosjektet
*Man kan ikke begrense tilgangen via roller
*Man kan ikke opprette oppgaver
*Man kan ikke bruke ressursplanlegger

Multikunde
Ved å huke av for Multikunde kan du føre timer mot flere forskjellige kunder på det samme prosjektet. Når du har huket av for Multikunde vil du ikke få linket prosjektet mot en kunde ved opprettelses av prosjektet – dette gjøres i det du fører timer mot prosjektet eller fakturerer registrerte timer.