Prosjektfakturering

Prosjektfaktureringen er lagt opp slik at du kan fakturere timer, kostnader eller prosjektet med en fastpris. Det er også mulig å fakturere prosjektet med en kombinasjon av fastpris, kostnader og timer.

For å kunne fakturere prosjektet må du opprette en fakturaplan.

 

Ved å opprette en fakturaplan gir det deg muligheten til fordele faktureringen for et prosjekt over flere perioder, da du kan sette opp flere fakturaplaner på et og samme prosjekt.

Dato satt på fakturaplanen bestemmer også hvilke timer som kan inkluderes i hver enkelt fakturaplan.

ProjectHours_MainpageEachProject3

Etter du har opprettet en ordre på bakgrunn av fakturaplanen vil fakturaplanen bli låst og det vil ikke være mulig å legge til eller endre fakturagrunnlaget i denne oversikten.

Dersom du må gjøre endringer kan dette gjøres via Søk ordre/faktura eller Ordrestatus under hovedmodulen Økonomi.

 

 

Ny fakturaplan
For å kunne fakturer i fra prosjektet må du opprette en fakturaplan. Klikk Ny oppe i høyre hjørne og spesifiser dato i dialogboksen som fremkommer.

Ny fakturaplan – Multikundeprosjekter
Når du oppretter en ny fakturaplan på et Multikundeprosjekt må du velge hvilken kunde fakturaplanen skal gjelde for. I nedtrekksmenyen for valg av kunde vil de kunder du har ført timer mot på prosjektet fremkomme.

 

Fakturering av timer
Etter å ha opprettet fakturaplanen klikker du på Timer . Timer ført mot prosjektet med dato tidligere eller lik datoen satt på fakturaplanen vil da fremkomme i listen.

Marker de timene du ønsker å overføre til fakturagrunnlaget og klikk Overfør og videre Tilbake for å komme til oversikten som nå viser fakturagrunnlaget.

For å opprette en ordre av overførte timer klikker du Opprett ordre – en ordre er nå opprettet på bakgrunn av fakturagrunnlagt med ordrestatus Timer i systemet.

Gå til Søk ordre/faktura eller Ordrestatus under hovedmodulen Økonomi for å sluttfakturere ordren.

Fakturering med fast pris
Etter å ha opprettet fakturaplanen klikker du på Fast pris. En dialogboks fremkommer på skjermen hvor du kan søke opp produktet som skal benyttes og videre bestemm antall, innpris, pris og legge til en beskrivelse.

Beskrivelsen settes som standard til produktets navn og dersom du endrer beskrivelsen vil dette påvirke produktets navn slik det fremkommer i ordren og på utskrift.

Kostnader
Etter å ha opprettet fakturaplanen klikker du på Kostnader. Kostnader som er ført via timeregistrereren med dato tidligere eller lik datoen satt på fakturaplanen vil da fremkomme listen.

Marker de kostnadene du ønsker å legge til i fakturagrunnlaget og klikk Overfør og videre Tilbake for å komme til oversikten som nå viser fakturagrunnlaget.

For å opprette en ordre av overførte kostnader klikker du Opprett ordre – en ordre er nå opprettet på bakgrunn av fakturagrunnlagt med ordrestatus Timer i systemet.

Gå til Søk ordre/faktura eller Ordrestatus under hovedmodulen Økonomi for å sluttfakturere ordren.

Endre fakturagrunnlaget
Høyreklikk på varelinjen for å legge til et annet produkt som skal benyttes i varelinjen eller for å slette varelinjen fra fakturagrunnlaget.

Dersom du sletter varelinjen fra fakturagrunnlaget vil du finne den igjen ved å klikke Timer eller Kostnader i menyen.