Rapporter Prosjekt

Rapporter til prosjektmodulen ligger under Prosjekt – Rapporter.

Bilagsrapport
Her kan du søke på prosjektleder, status, dato, type, prosjektnavn, prosjektnr (intervall) og pipeline. Du kan også kun velge å trykke på søk for å søke opp alle i datointervallet som ligger inne.

 

Hovedbok – basert på prosjekt
Dette er en hovedboksrapport som er basert på prosjekter. Du kan da søke på intervaller på prosjektnummer fra-til, og se alle føringer på disse prosjektene, eller dersom du vil kun se på ett prosjekt, sett samme prosjektnummer i både fra- og til-feltet.

 

Ikke fakturerte kostnader
Her kan du søke på fra- og til-dato, og på et spesifikt prosjekt. Når du har søkt opp rapporten, kan du videre sortere på kundenummer, dato registrert, prosjektnavn, navn på ansatt, leverandørnavn og pris. Rapporten kan også eksporteres.

 

Kunder og leverandører
Her får du en oversikt over totalsummen som er ført mot ulike kunder og leverandører. Du kan klikke direkte på en av linjene til et prosjekt, og der får du mer detaljert informasjon om kundenavn/leverandørnavn, konto som er ført mot, bilagsnummer, kommentar, dato og beløp.

 

Multigantt
Dette er et avansert gantt-skjema, hvor du kan velge å få en oversikt over mange prosjekter i ett og samme gantt-skjema.

 

Prognose oversikt
Informasjon kommer.

 

Prosjekt resultat
Dette er en resultatrapport hvor du kan søke opp resultat på alle prosjekter, eller på ett spesifikt prosjekt.

 

Prosjektliste
Denne rapporten gir en god oversikt over prosjekter og hva som er gjort i prosjektene. Det gjelder alt fra status på prosjektene, type prosjekt, hvem som er prosjektleder, hvilken kunde som prosjektet eventuelt er koblet mot, start- og sluttid for prosjektet, med mer. Mer detaljert informasjon om prosjektliste-rapporten finner du her.

 

Oppgaverapport
I prosjektoppgaverapporten får du en oversikt over oppgaver som ligger på de ulike prosjektene, tidspunkt for oppgavene, prioritet, status, og så videre. Husk at du må velge ett eller flere prosjekter for å generere rapporten.

 

Prosjektstatus
Her kan det tas ut rapport på prosjektstatus, hvor det kan selekteres på prosjektleder, kategori, status, og pipeline. Husk også å legge til prosjektnr fra og til, dersom du ikke vil få ut en rapport på alle prosjekter.

 

Resultat per prosjekt
Denne rapporten gir en liste av resultater på prosjekter, hvor man kan selektere på prosjektleder, status, pipeline, type og tidspunkt.

 

Saldoliste prosjekt
Denne rapporten gir en saldoliste med oversikt over omsetning, kostnader og dekningsbidrag på ulike prosjekter. Her kan man selektere på tidsrom, enkeltprosjekter, prosjektleder og status på prosjektet.

Rapportgenerator

I rapportgeneratoren, som ligger under CRM, kan man lage egne rapporter på prosjekter og prosjektdeltakere. Se her for informasjon om hvordan man bruker rapportgeneratoren.