Registrer timer

Dette er et detaljert skjema for registrering av timer. Skjemaet fremkommer når du klikker på Registrer timer, enten du har valg visningen Timer eller Ukesregistrering.

 

Kostnadsbærer

 • Kunde: her fremkommer automatisk de 25 siste kunden du har ført timer mot. Klikk på ikonet til høyre for feltet for å søke opp andre kunder.
 • Prosjekt: her fremkommer automatisk de prosjekter du har lagt til i Min hurtigliste på prosjektforsiden. Klikk på ikonet til høyre for feltet for å søke opp andre prosjekter.
 • Arbeidstype/Oppgaver: Viser hvilken arbeidstype/oppgave du fører mot. De forskjellige arbeidstypene registrerer du under modulen Administrasjon – Innstillinger – Timeregistrering og Arbeidstyper.

Oppgaver som fremkommer her må være opprettet på prosjektet. Om du kan registrerer timer mot arbeidstyper eller oppgaver bestemmes ut fra hvilke innstillinger du gjorde ved opprettelse av projektet.

Innstillingene kan endres under fanen Egenskaper på prosjektet om ønskelig.

Dato og tid

 • Fra/til: dato og klokkeslett for registrering.
 • Totalt/Fakturerbar: her kan du legge inn totalt antall timer og fakturerbare timer.

Egenskaper

 • Status: viser status på timen om den er godkjent, underkjent eller fakturert.
 • Notat for internt bruk: her kan du legge inn en intern kommentar som ikke vil vises i forbindelse med utskrift av timegrunnlaget.
 • Legg til kostnad: her kan du registrere kostnader knyttet til aktuelle prosjekter. Fungerer på lik måte som hovedvisningen Kostnader.

Annet

 • Lagre: lagrer innlagte verdier.
 • Legg til kostnader: lar deg registrere kostnader tilknyttet aktuelt prosjekt.
 • Lagre & Ny: benyttes dersom du ønsker å legge til en separat registrering på samme prosjekt. F.eks om du ønsker å registrere forskjellige timer mot det samme prosjektet mot ulike arbeidstyper, tidspunkt eller lignende. Ny benyttes også når du er ferdig med å føre timer på en dag og ønsker å oppdatere skjemaet slik at du kan føre timer på neste dag.

Dersom du registrerer forskjellige timer på et prosjekt på samme dag vil disse fremkomme som separate linjer under det aktuelle prosjektet i ukeoversikten.

Se her for informasjon om hvordan du kan føre timer på en annen person.