Innstillinger Timer

Lar deg sette standard innstillinger for din timeregistreringsprofil.

Du har følgende valg:

  • Start tid: bestemmer standard Start tid for dine registrerte timer. Kan overstyres i skjemaet for Avansert Editering.
  • Slutt tid: bestemmer standard Slutt tid for dine registrerte timer. Kan overstyres i bildet for Avansert Editering.
  • Vis fakturerbare timer: bestemmer om kolonnen for Fakturerbare timer skal vises eller ikke i bildet for ukeregistreringen.
  • Detaljert redigering: slå av eller på skjemaet for Registrer timer som standard i visningen Ukesoversikt. Dvs. dersom du klikker på dagene i ukesoversikten vil informasjonen for aktuell dag oppdateres i skjemaet for Registrer timer hvor du igjen må endre/legge til ønsket data. Dersom denne funksjonen ikke er aktivert kan du redigerer registrerte timer i ukesoversikten direkte i kolonnefeltene.
  • Hent alle oppgaver: viser alle oppgaver på prosjekter du har lagt til i ukeoversikten. Forutsetter at innstillinger for registreing av timer på aktuelle prosjekter er satt til føring mot oppgaver.

 

Innstillinger for Priser og Arbeidstyper finner man under modulen Administrasjon – Innstillinger og Timeregistering.

Innstillinger for Timetype og Obligatoriske felt vil ikke fungere i den nye timeregistreringsmodulen.