Generelt om timer

MERK:

  • Alle timer må føres mot prosjekt + arbeidstype eller prosjektoppgave.

Du kan sette standardinnstillinger for dette under Generelle prosjektinnstillinger i prosjektmodulen eller under fanen Egenskaper på hvert enkelt prosjektkort.

  • Arbeidstype bestemmer om timer er fakturerbare. Gå til modulen Administrasjon – Innstillinger – Timeregistrering og Arbeidstype for å registrere arbeidstyper.
  • Fakturering av registrerte timer og kostnader skjer via fanen Fakturering i prosjektmodulen.

 

Hovedmenyen for timeregistrering består av en meny til venstre i bildet og til høyre på siden fremkommer den visningen du velger under punktet Velg visning i hovedmenyen.

ProjectHours_MainmenuHourRegistration1