Timer knyttet til prosjekt

Timeregisreringen er 100% knyttet mot prosjektmodulen, noe som vil si at alle timer som føres, må føres mot et prosjekt. Videre kan man velge om man ønsker å føre timene mot arbeidstyper eller oppgaver (hvor oppgavene igjen er knyttet mot arbeidstyper).

 

Tilgang via hovedmodulforsiden

  • I menyen til venstre på modulforsiden er det en link til hovedmodulen for timeregistrering.

Tilgang via prosjektforsiden

  • Via menyen på prosjektforsiden kan du klikke på Registrer timer på dette prosjektet for å få opp en dialogbokse hvor du kan registrerer timer eller du kan klikke på Gå til timeregistrering for å gå til hovedmodulen for timeregistrering.

Tilgang via oppgaver

  • I oppgavelisten på modulforsiden kan du klikke på pilsymbolet til høyre for oppgaven. Du får da opp en dialogboks hvor du kan registrere timer på den aktuelle oppgaven.
  • I oppgaveoversikten på et prosjekt kan du høyreklikke på en oppgave, velge Registrer timer, og du vil få opp samme dialogboksen for registrering av timer som i oppgavelisten på modulforsiden.