Velg visning på Timer

Siste visning vil være lik neste gang du logger deg inn i systemet.

Oversikt
Gir deg en oversikt over dine siste registreringer per uke. Dataen i denne oversikten endrer seg dersom du endrer periode under Selektering. Selektering av timer lar deg bestemme dato og periode for oversikten over dine registreringer under visningen Timer og Ukesregistrering.

Du kan holde musepekeren over søylene i søylediagrammet for å få mer info om disse eller dobbel klikke på linjene under Mine siste registrerte timer for å redigere disse. Mine siste registrerte timer viser de 10 siste registreringer du har gjort.

Timer
Denne visningen viser dine registrerte timer fordelt per dag.

ProjectHours_SelectView1

 

Ukesregistrering
Grensesnittet er så og si likt som Registrer timer, men forskjellen er at du kan legge til standardprosjekter i oversikten og registrere/endre timer direkte på dagene i oversikten. Du kan også velge å benytte Detaljert redigering om ønskelig og timene listes opp per prosjekt i oversikten. Registrering av kostnader gjøres via skjemaet for Detaljert redigering. Registrering av kostnader kan kun gjøres på dager hvor det er registrert timer, mao. så kan ikke kostnader registreres for seg selv i Ukesoversikten slik du kan gjøre via Registrer timer.

ProjectHours_SelectView2

Legg til: lar deg legge til nytt prosjekt i ukeoversikten som du kan føre timer mot.

Standard prosjekter: Lar deg legge til et fast prosjekt i ukesoversikten. Prosjekter som er lagt inn på denne måten vil fremkomme som standard i ukesoversikten.

Navigering og hurtigtaster for ukesregistrering

ENTER: åpner felt for registrering av verdier og lagrer innlagte verdier.

Shift + C: for å legge til kommentar på en time som er ført. NB! Man må være utenfor editeringsmodus for at hurtigtasten skal fungere. Altså må man føre timen, så trykke på Enter, og deretter Shift + C for å få opp kommentar-boksen.

Piltaster: flytter deg i mellom de forskjellige feltene. Dersom du har åpnet et felt og trykker piltast opp/ned så vil du bli flyttet til aktuellt felt og dette åpnes automatisk slik at du kan legge inn verdier. Dersom du benytter piltast opp/ned når du forlater feltene vil dette lagre innlagte verdier.

TAB: dersom du har åpnet et felt og trykker TAB så vil du bli flyttet horisontalt mot høyre til neste felt og dette åpnes automatisk slik at du kan legge inn verdier. Dersom du trykker TAB for å forlate feltet vil dette lagre innlagte verdier.

Klikk med mus: åpner felt for innleggelse av verdier. Man må benytte TAB, ENTER eller piltast opp/ned for å lagre innlagte verdier.

DELETE tasten: benytt denne for å slette innlagte timer i de forskjellige feltene. Innleggelse av 0 som verdi vil ikke slette innlagte timer.

Verdien for de forskjellige registreringene vil ha forskjellige fargekombinasjoner etter hvilken status de har.

  • Grønn = godkjent
  • Rød = avvist(kan da editeres i ukeoversikten)
  • Grå = timene er blitt fakturert.

Man vil ikke få noen beskjed dersom timer blir Avvist under godkjenning, så her må man følge med i ukeoversikten for å plukke opp eventuelle avviste timer.

 

Kostnader

Her kan man registrere kostnader knyttet til prosjekt. Klikk legg til kostnader oppe i venstre hjørne og det vil legges til en linje i skjemaet for innleggelse av kostnader.

Klikk på aktuelle kolonnefelt for å legge inn prosjekt, produkt, leverandør, antall osv. Du kan benytte Tab for å navigere i mellom de forskjellige feltene.

Registrerte kostnader vil du finne igjen på aktuelle prosjekter under fliken Fakturering hvor de kan faktureres sammen med aktuelle timer (Se hjelpefilen for prosjekt).

Slik registrerer du en kostnad
1. Klikk på knappen Legg til kostnad og det legges inn en registreringslinje i skjemaet for kostnader til høyre i bildet.

2. Dobbelklikk på feltene Prosjekt, Produkt og Leverandør for å legge inn dette. Du søker etter disse dataene ved å skrive inn søkeordet ditt direkte i feltene. Søket krever at du minimum legger inn de tre første bokstavene i ordet du søker etter.

3. Dobbelklikk på feltet antall for å justere dette. Innpris og pris hentes i fra aktuelle produktkort. Dobbelklikk på disse feltene for å endre informasjonen.

ProjectHours_SelectView3

Godkjenn
Klikk på ønsket prosjekt eller ansatt og aktuelle timer fremkommer til høyre i bildet. For hver enkelt registrering kan man korrigere ArbeidstypeTotalt antall timerFakturerbare timerPris og man kan legge til Kommentar (kommentaren vil vises i kolonnen Beskrivelse i skjemaet Timer).

ProjectHours_SelectView4

Etter hvert som du Godkjenner eller Underkjenner timer vil de forsvinne i fra listen.

De forskjellige timene vil få følgende fargekoder i ukeoversikten etter hvilken status de har:

  • Grønn = godkjent
  • Rød = avvist

ProjectHours_SelectView2