Tilbake til Kurs og Webinarer

Dato

06.06.2019 09:00-11:00

Sted

Webinar
Påmelding

06.06.19: Økonomi og regnskap

Vi starter med å se litt smått i CRM-modulen, på blant annet reskontro og innstillinger. Vi går så videre til regnskapsmodulen hvor vi ser på  regnskapsinnstillingene, mottak, godkjenning og bokføring. Deretter går vi videre og ser litt kort på bankmodulen hvor blant annet utbetalingsavtaler opprettes, vi beveger oss så videre til fakturamodulen hvor vi ser på opprettelse av kategori og produkter, fakturainnstillinger og maler, oppretter ordre, faktura og purring. Til slutt ser vi litt på de ulike rapportene. Det vil bli åpnet for spørsmål underveis i webinaret, samt en spørsmålsrunde til slutt når gjennomgangen er ferdig.