CRM Lite

CRM Lite är en förenklad version av klassisk CRM och fungerar på tvärs av alla webläsare, med andra ord är den crossbrowser och man kan använda andra webbrowser än Internet Explorer, såsom Safari, Chrome, Firefox etc.

För att gå från klassisk CRM till CRM Lite så hittar du en knapp längst upp till vänster i skärmbilden under CRM – Kundhantering. Om du är i CRM Lite och ser att du har behov för andra data som inte finns i CRM Lite så går det att gå tillbaka till Klassisk CRM. Observera att klassisk CRM fungerar mest optimalt i Internet Explorer. Samma information som ligger i klassisk CRM, ligger också i CRM Lite.

Klassisk CRM fungerar enbart med Internet Explorer.

 

 

Dashboard

När du kommer in i CRM Lite, kommer du direkt till Dashboardet. Detta är ett fast dashboard som gäller enbart CRM, och man kan inte ändra på vilka boxar/widgets som finns här. Det är en översikt över din kalender (dagens möten), företagets senast registrerade företag, topp 10 säljare för nuvarande år, mina pipeline denna månad, sälj denna månad, och mina pipeline detta kvartal.

CRM_CRMxbrowser1

 

Nytt företag

När du klickar på Nytt företag i toppmenyn så får du upp ett fönster som ska fyllas ut med företagsinformation om företaget som ska läggas till.

Om du inte önskar att lägga till all information manuellt, så kan du söka upp bedriften i Soliditets uppslagstjänst. Sök i Soliditet och skriv in företagsnamn eller organisationsnummer, och tryck Enter. Välj det företaget som ska läggas till och informationen som redan ligger inne om företaget kommer läggas in i CRM när man sparar.

CRM_CRMxbrowser2

Man kan även skriva in informationen manuellt.

Innan du sparar ett nytt företag, kom ihåg att skriva in information i alla flikarna. Adressen måste läggas in, och kundinställningarna är det smart att fylla i med riktig information när man ska fakturera kunder, faktureringsmetod, betalningstid, rabatt, valuta etc.

 

 

Ny kontakt

Tryck på Ny kontakt-knappen och skriv in den information om kontakten som ska läggas till, och Spara.

 

Hur man använder CRM Lite

Sök upp existerande kunder eller kontakter genom att använda sökfältet i toppmenyn, och klicka dig in på företaget eller kontakten.

När du har sökt upp ett företag, gå till kundkortet så kommer du först in på översiktssidan, där man ser följande översikt om kunden:

  • Kontakter som är kopplat till kunden
  • Aktiviteter (uppgifter) som är kopplat till kunden
  • Vägg där man kan skriva anteckningar som gäller kunden
  • Projekt kopplat till kunden
  • Säljmöjligheter kopplat till kunden
  • Kategorier som kunden tillhör

CRM_CRMxbrowser6

 

Man kan också göra ändringar på dessa, lägga till nya och radera. Därmed slipper man att gå till projektmodulen och upprätta ett projekt, eller gå till kalendern för att lägga till en uppgift.

 

De olika flikarna på kundkortet

 

 

Kundinformation

Den första boxen innehåller kundinformation om kunden: smeknamn, kundnummer, organisationsnummer, adress osv. Med hjälp av knapparna nederst till höger i denna box kan man radera kunden, ändra anteckningar, ändra företagsinformation som är den samma information som när man upprättar en ny kund, och man kan förena eller upprätta ny order under Handlingar.

 

Kontakter

I fliken Kontakter kan man administrera kontakter eller kan man gå till kontaktkortet genom att klicka på namnet på kontakterna.

Tryck på plus-tecknet för att lägga till en ny kontakt till kunden. I boxen som kommer upp har man möjlighet till att söka upp existerande kontakt och koppla den upp mot företaget, eller man kan klicka på Ny kontakt-knappen för att upprätta en ny kontakt.

 

Markera en kontakt för att kunna göra ändringar, förena eller radera. Borttagning av en kontakt från ett kundkort innebär enbart att man tar bort länken mellan kontakten och kunden. Om kontakten ska tas bort helt så måste det göras från kontaktkortet. Du finner samma på kontakter som finns på kunder, utom säljmöjligheter, och skillnaden är naturligtvis att du ser kunden som kontakten eventuellt är kopplat till och inte omvänt.

 

 

E-post

 

Under Epost-fliken hittar du en översikt över e-poster som är kopplade mot kundkortet. När du har lagt till e-postadresser på kunder och kontakten, och du skickar och mottager mail från dessa adresser så blir e-posterna automatiskt kopplade mot kunden och kontakten om du har aktiverat en inställning för detta på ditt e-postkonto under modulen Kommunikation – E-post – Konton – fliken Generellt – Länka in/utgående e-post. Observera! Om e-posterna raderas från E-postmodulen så försvinner de också från kundkortet.

 

Dokumenter

Här ligger alla dokument som är kopplade mot den valda kunden. Filområdet fungerar på samma sätt som i klassisk CRM.

 

 

Samtalslogg

Om du har en telefonilösning kopplat till din CRM, så kommer din samtalslogg uppdateras i systemet. Du ha då möjlighet till att se en översikt över telefonsamtal som personer i ert företag har ringt ut när man väljer att ringa ut från CRM, och vilka telefonsamtal som har ringts in. Förutsättningen är att kundernas telefonnummer ligger i CRM, och inställningar för att ha telefoni kopplat är uppsatt korrekt. Se mer information här.

 

  

Order

I order-fliken får du en översikt över ordrar och fakturor som är kopplade mot kunderna. Du kan också söka på order, skriva ut order härifrån, skicka eller radera. För och skapa en ny order från kundkortet, så måste man göra det från fliken Information och under Handlingar-knappen som ligger nederst till höger i kundinformations-boxen.

 

 

Reskontra

Här är en visning (read-only) av kund- och leverantörsreskontran. För att få möjlighet att koppla poster mot varandra eller göra några andra handlingar från reskontran, gå till reskontran i klassisk CRM (Internet Explorer).

Överst har du valet mellan att se kundreskontran eller leverantörsreskontran, och man kan också välja mellan att se öppna poster, stängda poster eller alla poster.

 

 

Historik över sista visade

I toppmenyn i CRM Lite finns knappen Sista visade. Denna ger en översikt över de sista kunderna, leverantörerna, kontakterna och anställda som man själv har sökt upp. Detta val får man först när man har sökt upp ett företag eller en kontakt. Om uppdaterar sidan eller går ut och in i CRM Lite, så försvinner dessa sista sök och det startas upp igen när man söker igen.

 

Uppgiftslistan

Se Visa uppgifter i Gruppkalendern.

 

 

Begränsningar i CRM Lite jämfört med klassisk CRM

 

  • Det är inte möjligt att upprätta en privatkund från CRM Lite, detta måste göras från klassisk CRM
  • Det är inte möjligt att koppla en kontakt mot ett företag när kontakten upprättas. Detta måste göras i eftertid genom att söka upp kunden, gå till kontakt-fliken och söka upp existerande kontakter och lägga till.
  • När man lägger till, ändrar, eller tar bort information på ett kundkort, så visas den nya ändringen inte automatiskt förrän man har uppdaterat sidan.
  • Om man lägger till en kategori under kategori-boxen så måste man uppdatera i högra hörnet av boxen för att man ska kunna få se ny information som är inlagd.